Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Korduma kippuvad küsimused - Kus eeskirjad kehtivad?

Ka olete juba külastanud lehekülge, kus selgitatakse, millistes riikides neid eeskirju kohaldatakse?

EL ja EMP

EMP liikmesriigid on ELi 27 liikmesriiki ning Island, Liechtenstein ja Norra.

Euroopa Liidu liikmesriigid on järgmised 27 riiki: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Saksamaa, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik ja Ungari.

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte