Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Συχνές ερωτήσεις - Ασθένεια, μητρότητα και πατρότητα

Έχετε επισκεφτεί τη σελίδα μας σχετικά με τις παροχές ασθένειας, μητρότητας και πατρότητας;

Τα δικαιώματά σας

Σε κάθε χώρα, η εθνική νομοθεσία καθορίζει ποιες παροχές πρόκειται να χορηγηθούν και υπό ποιες προϋποθέσεις. Δυνάμει των κοινοτικών κανόνων συντονισμού, όταν μετακινείστε εντός της Ευρώπης λαμβάνετε ιατρική φροντίδα υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους των εν λόγω χωρών.

Να θυμάστε ότι δικαιούστε παροχές ασθένειας σε είδος στη χώρα όπου κατοικείτε σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν εκεί, ανεξαρτήτως πού είστε ασφαλισμένοι.

Αντιθέτως, λαμβάνετε παροχές σε χρήμα από τη χώρα όπου είστε ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως πού ζείτε και των όρων που ισχύουν εκεί.

>> Για προσωρινές διαμονές ή προγραμματισμένη θεραπεία επισκεφτείτε τις σελίδες μας σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό

Όλες οι δαπάνες και οι διαδικασίες επιστροφής εξόδων εξαρτώνται από την εθνική νομοθεσία κάθε χώρας.

Οι κοινοτικοί κανόνες εγγυώνται τη λήψη ιατρικής φροντίδας υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους της χώρας όπου διαμένετε (προσωρινά) ή κατοικείτε. Εάν οι υπήκοοι υποχρεούνται να πληρώσουν, το ίδιο ισχύει και για εσάς. Εάν η ιατρική φροντίδα είναι δωρεάν, θα είναι δωρεάν και για εσάς.

Να θυμάστε, ωστόσο, ότι εάν ταξιδεύετε στο εξωτερικό ειδικά για τη λήψη ιατρικής περίθαλψης, χρειάζεστε την προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου φορέα υγείας σας.

>> Για προσωρινές διαμονές ή προγραμματισμένη θεραπεία επισκεφτείτε τις σελίδες μας σχετικά με την υγειονομική περίθαψη στο εξωτερικό

Οι παροχές σε είδος χορηγούν, καταβάλλουν άμεσα ή επιστρέφουν το κόστος της ιατρικής περίθαλψης, καθώς και των προϊόντων, όπως φάρμακα, και των υπηρεσιών που συνδέονται με την εν λόγω περίθαλψη. Με άλλα λόγια, κάποιες φορές οι παροχές σε είδος χορηγούνται στην πραγματικότητα σε χρήμα, για παράδειγμα όταν λαμβάνετε πληρωμή για την επιστροφή των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης.

Κατά γενικό κανόνα, οι παροχές αυτές καταβάλλονται από τη χώρα όπου κατοικείτε ή διαμένετε προσωρινά, σαν να ήσασταν ασφαλισμένοι εκεί. Αυτό ενδέχεται να είναι ή να μην είναι προς όφελός σας σε σύγκριση με τη νομοθεσία της χώρας όπου είστε πράγματι ασφαλισμένοι.

Όλες οι διαδικασίες, οι προθεσμίες και οι προϋποθέσεις για τη θεμελίωση δικαιώματος αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο, συνεπώς επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα υγειονομικής περίθαλψης για να μάθετε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας. >> Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε έναν εθνικό φορέα επικοινωνίας

Οι παροχές σε χρήμα προορίζονται κατά κανόνα για την αναπλήρωση της απώλειας εισοδήματος (ημερομίσθια, μισθοί) λόγω ασθένειας ή μητρότητας/πατρότητας.   Οι παροχές που καταβάλλονται σε μια ειδική περίπτωση, για παράδειγμα όταν ένας ασθενής ή ανάπηρος εξαρτάται από τη βοήθεια ενός άλλου ατόμου, μπορούν επίσης να θεωρηθούν παροχές ασθένειας σε χρήμα.

Το ποσό και η διάρκεια αυτών των παροχών εξαρτώνται εξολοκλήρου από τη νομοθεσία της χώρας όπου είστε ασφαλισμένοι. Κατά κανόνα, όλες οι παροχές σε χρήμα καταβάλλονται άμεσα σε εσάς από τον αρμόδιο φορέα της εν λόγω χώρας, συνεπώς επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα υγειονομικής περίθαλψης για να μάθετε πληροφορίες σχετικά τα δικαιώματά σας. >> Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε έναν εθνικό φορέα επικοινωνίας

 

Η αναγκαία υγειονομική περίθαλψη περιλαμβάνει θεραπείες λόγω των οποίων είναι δυνατόν να αποφευχθεί η υποχρεωτική επιστροφή σας στο σπίτι σας πριν από τη λήξη της προγραμματισμένης προσωρινής διαμονής σας στο εξωτερικό. Ο πάροχος ιατρικής φροντίδας είναι αρμόδιος να καθορίσει ποια θεραπεία είναι αναγκαία λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της παραμονής σας.

Ποια είναι η κατάστασή σας;

Η βασική αρχή είναι ότι η χώρα όπου είστε ασφαλισμένοι είναι η χώρα η οποία καταβάλλει τη σύνταξή σας. Εάν λαμβάνετε σύνταξη από περισσότερες από μία χώρες και μία από αυτές είναι η χώρα όπου διαμένετε, αυτή η χώρα είναι υπεύθυνη για την υγειονομική σας κάλυψη, όπως επίσης και για εκείνη των μελών της οικογένειάς σας. Ωστόσο, θα δικαιούστε πάντα παροχές σε είδος, για παράδειγμα υγειονομική περίθαλψη και φάρμακα, στη χώρα όπου αποφασίσετε να εγκατασταθείτε.

Προς τούτο, απαιτείται να εγγραφείτε στον φορέα κοινωνικής ασφάλισης της εν λόγω χώρας, ανεξαρτήτως του πού είστε ασφαλισμένοι. Πρέπει να ζητήσετε από τον φορέα της χώρας η οποία καταβάλλει τη σύνταξή σας ένα έντυπο S1 το οποίο θα χρησιμοποιήσετε στη συνέχεια για να εγγραφείτε στον φορέα υγειονομικής περίθαλψης της χώρας όπου ζείτε. Θα λαμβάνετε περίθαλψη σαν να ήσασταν ασφαλισμένοι εκεί και υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους της χώρας αυτής.

Σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε σύνταξη από τη χώρα όπου διαμένετε, η χώρα η οποία καταβάλλει τη σύνταξή σας θα αποδώσει στη χώρα όπου διαμένετε τα έξοδα για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς και στα μέλη της οικογένειάς σας. Αυτή η διαδικασία επιστροφής εξόδων πραγματοποιείται μεταξύ των φορέων.

Η χώρα η οποία καταβάλλει τη σύνταξή σας είναι επίσης υπεύθυνη για την έκδοση της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειάς σας (ΕΚΑΑ). Οι παροχές ασθένειας σε χρήμα καταβάλλονται από τη χώρα όπου είστε ασφαλισμένοι. >> Επισκεφτείτε τις σελίδες μας σχετικά με την ΕΚΑΑ

Ως μεθοριακός εργαζόμενος μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη είτε στη χώρα όπου διαμένετε είτε στη χώρα όπου εργάζεστε. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι πιο πρακτικό να λαμβάνετε υγειονομική περίθαλψη στη χώρα όπου εργάζεστε και όπου περνάτε τον περισσότερο χρόνο σας.

Τα μέλη της οικογένειάς σας έχουν τα ίδια δικαιώματα με εσάς στις εξής χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Γαλλία, Ελλάδα, Γερμανία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία.

Από την 1η Μαΐου 2014, τα ίδια δικαιώματα θα εξασφαλίζονται επίσης στις εξής χώρες: Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Λιθουανία, Ουγγαρία και Κάτω Χώρες.

Έχετε το ίδιο δικαίωμα για τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης και στις δύο χώρες ακόμα και μετά τη συνταξιοδότησή σας εφόσον τόσο η χώρα όπου απασχολούσασταν παλαιότερα όσο και η χώρα η οποία είναι υπεύθυνη για την κάλυψη της κοινωνικής σας ασφάλισης ως συνταξιούχου συγκαταλέγονται στις ακόλουθες: Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Αυστρία και Πορτογαλία.

Για περαιτέρω ερωτήσεις επικοινωνήστε με τον φορέα κοινωνικής σας ασφάλισης. Για άλλες επιλογές δείτε την ενότητα και τις συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις παροχές ασθένειας ή >> χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε έναν εθνικό φορέα επικοινωνίας

Εάν πρόκειται να ταξιδέψετε προσωρινά στο εξωτερικό για σπουδές, πρέπει να φροντίσετε να υποβάλετε αίτηση για την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας (ΕΚΑΑ) στον τωρινό φορέα ασφάλισής σας πριν αναχωρήσετε. >> Επισκεφτείτε τις σελίδες μας σχετικά με την ΕΚΑΑ

Σε περίπτωση που "αποσπαστείτε" από τον εργοδότη σας, ή "αποσπαστείτε" μόνοι σας, ως αυτοαπασχολούμενοι, για να εργαστείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία, εξακολουθείτε να καλύπτεστε από τη νομοθεσία της χώρας καταγωγής σας.

Δεδομένου ότι η απόσπαση είναι πάντα χρονικά περιορισμένη (δηλαδή διαρκεί το πολύ 24 μήνες) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας κατά τη διάρκεια της παραμονής σας. Με το έντυπο A1 μπορείτε να αποδείξετε ότι είστε ασφαλισμένοι στη χώρα καταγωγής σας για άλλους σκοπούς. >> Επισκεφτείτε τις σελίδες μας σχετικά με την ΕΚΑΑ

Πώς να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας

Ο τρόπος λειτουργίας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης διαφέρει από χώρα σε χώρα. Εάν αποφασίσετε να μεταβείτε στο εξωτερικό, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τοπικό φορέα υγειονομικής περίθαλψης για να ενημερωθείτε σχετικά με τις διαδικασίες και τις προθεσμίες.

Εάν εργάζεστε στο εξωτερικό, εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας καλύπτεστε από τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης της εν λόγω χώρας ακριβώς όπως οι υπήκοοί της (ειδικοί κανόνες εφαρμόζονται σε αποσπασμένους εργαζόμενους και ναυτικούς).

Εάν δεν εργάζεστε αλλά έχετε μετακινηθεί για άλλους λόγους, πρέπει να ζητήσετε από τη χώρα όπου είστε ασφαλισμένοι την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας για προσωρινές διαμονές ή ένα έντυπο S1 για να εγγραφείτε στο τοπικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Εάν έχετε αμφιβολίες ως προς το ποια χώρα είναι υπεύθυνη για την κάλυψη της κοινωνικής σας ασφάλισης, επικοινωνήστε με τους τοπικούς φορείς >> Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε έναν εθνικό φορέα επικοινωνίας

Κάθε φορά που πρέπει να πληρούνται ορισμένοι όροι προκειμένου να αποκτήσετε το δικαίωμα παροχών, ο φορέας που εξετάζει την αίτησή σας πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις περιόδους ασφάλισης, διαμονής ή απασχόλησης που έχουν συμπληρωθεί δυνάμει της νομοθεσίας άλλων χωρών. Αυτό αποτελεί εγγύηση ότι δεν θα χάσετε την κάλυψη ασφάλισης ασθένειας όταν αλλάξετε εργασία και μεταβείτε σε άλλη χώρα.

Για παράδειγμα, σε ορισμένες χώρες, μπορείτε να αποκτήσετε δικαίωμα για παροχές ασθένειας μόνον αφού συμπληρώσετε εκεί έξι μήνες ασφάλισης. Οι κοινοτικοί κανόνες διασφαλίζουν το δικαίωμά σας για παροχές ασθένειας από την αρχή της περιόδου ασφάλισής σας στην εν λόγω χώρα εφόσον είχατε προηγουμένως ασφαλιστική κάλυψη 6 μηνών ή περισσότερο σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία.

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα