Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Συχνές ερωτήσεις - Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Μπορείτε να αποκτήσετε μια κάρτα επικοινωνώντας με τον τοπικό φορέα ασφάλισης ασθένειας δεδομένου ότι κάθε μεμονωμένη χώρα είναι υπεύθυνη για την έκδοση και τη διανομή της κάρτας στη δική της επικράτεια.

Για να δικαιούστε την κάρτα, πρέπει να είστε ασφαλισμένοι ή να καλύπτεστε από ένα κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία. Κάθε μέλος ξεχωριστά μιας οικογένειας που ταξιδεύει πρέπει να έχει τη δική του κάρτα.

Τα μόνα προσωπικά στοιχεία που αναγράφονται στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας είναι το ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας, ο προσωπικός αριθμός ταυτότητας και η ημερομηνία γέννησης. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας δεν περιέχει ιατρικά δεδομένα.

Αυτό ποικίλλει από χώρα σε χώρα και είναι καλύτερο να το ελέγξετε όταν επικοινωνήσετε με τον τοπικό ασφαλιστικό φορέα για να αποκτήσετε την κάρτα.

Εάν ζητήσετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, ο τοπικός ασφαλιστικός σας φορέας είναι υποχρεωμένος να σας τη χορηγήσει, διαφορετικά, αν η κάρτα δεν είναι αμέσως διαθέσιμη, οφείλει να σας χορηγήσει ένα πιστοποιητικό προσωρινής αντικατάστασης. Εάν δεν τη χορηγήσει, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να σας δώσει πληροφορίες για το πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τα δικαιώματά σας και προτείνει να επικοινωνήσετε με το κέντρο Solvit με την πρώτη ευκαιρία για να μάθετε πώς να υποβάλλετε μια καταγγελία.

Ανάλογα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία μένετε, είτε η υγειονομική περίθαλψη είναι δωρεάν είτε πρέπει να πληρώσετε, θα αποζημιωθείτε. Αν πρέπει να πληρώσετε εκ των προτέρων, η κάρτα εγγυάται ότι θα λάβετε πίσω τα χρήματά σας στην εν λόγω χώρα ή, αν δεν μπορέσατε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων, στη δική σας χώρα αμέσως μετά την επιστροφή σας από τον δικό σας τοπικό ασφαλιστικό φορέα. Η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας την οποία επισκέπτεστε. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το είδος υγειονομικής περίθαλψης και τα έξοδα που καλύπτει η κάρτα σας, σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστικό φορέα της υπόψη χώρας.

Εάν προκύψει ανάγκη, θα λάβετε την περίθαλψη που είναι απαραίτητη ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις διακοπές σας χωρίς να χρειαστεί να επιστρέψετε στην πατρίδα σας για θεραπεία. Ωστόσο, πρέπει να θυμάστε ότι η κάρτα θα διευκολύνει την πρόσβασή σας σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη επιτόπου ή την επιστροφή των εξόδων σας αν σας έχει ζητηθεί να τα προκαταβάλλετε. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, όταν ταξιδεύετε σε άλλο κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στην Ελβετία, είτε για προσωπικούς είτε για επαγγελματικούς λόγους, σας συνιστούμε θερμά να παίρνετε μαζί σας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.

Σύμφωνα με την ιατρική δεοντολογία, ένας γιατρός δεν μπορεί να αρνηθεί να σας χορηγήσει αγωγή αν η κατάσταση της υγείας σας το απαιτεί. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι τα έξοδά σας θα επιστραφούν με τους ίδιους όρους που θα ίσχυαν αν μπορούσατε να αποδείξετε ότι έχετε κοινωνική ασφάλιση εκείνη την περίοδο παρουσιάζοντας την κάρτα ή το ισοδύναμο έγγραφό της. Ο γιατρός ή το θεραπευτικό ίδρυμα μπορεί να σας ζητήσει να καταβάλλετε το σύνολο των εξόδων ή να προκαταβάλλετε ένα μέρος αυτών, τα οποία δεν θα είχαν ζητηθεί από άτομο ασφαλισμένο στο ίδιο κράτος μέλος. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο τοπικός ασφαλιστικός φορέας μπορεί να σας βοηθήσει αποστέλλοντάς σας με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα πιστοποιητικό προσωρινής αντικατάστασης, που σας παρέχει την ίδια προστασία με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.

Αυτές οι δύο κατηγορίες ατόμων (φοιτητές και αποσπασμένοι εργαζόμενοι) λαμβάνουν μια Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας η οποία, στην περίπτωσή τους, αντικαθιστά το έντυπο Ε128. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας τους παρέχει πρόσβαση στην αναγκαία περίθαλψη, αφού ληφθεί υπόψη η διάρκεια παραμονής τους. Στην περίπτωση απόσπασης ή σπουδών, η περίοδος μπορεί να είναι σχετικά μεγάλη και το κόστος της θεραπείας που καλύπτεται μπορεί να είναι μεγαλύτερο απ’ ό,τι για έναν τουρίστα που μένει μόνο λίγες ημέρες.

Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποκτήσετε ευκολότερη πρόσβαση σε ιατρική θεραπευτική αγωγή αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον επαναπατρισμό. Η κάρτα δεν θα σας βοηθήσει να επιστρέψετε στην πατρίδα σας δωρεάν αν προσβληθείτε από σοβαρή ασθένεια ή έχετε σοβαρό ατύχημα. Γι’ αυτή την κατάσταση, θα χρειαστείτε ξεχωριστή ασφαλιστική κάλυψη.

Ναι, αν πάσχετε από χρόνια ιατρική πάθηση (για παράδειγμα, στις περιπτώσεις άσθματος, διαβήτη ή καρκίνου), στη διάρκεια της προσωρινής παραμονής σας σε άλλο κράτος μέλος, έχετε δικαίωμα σε κάθε αγωγή που κρίνεται απαραίτητη, λαμβάνοντας υπόψη την ιατρική κατάστασή σας. Ωστόσο, αν η ιατρική κατάστασή σας σημαίνει ότι χρειάζεστε ειδική ιατρική παρακολούθηση και ιδίως εξειδικευμένες τεχνικές ή εξοπλισμό (π.χ. θεραπεία αιμοκάθαρσης), ενδεχομένως να πρέπει να οργανώσετε την παραμονή σας εκ των προτέρων ώστε να εξασφαλίσετε την πρόσβαση στον εξοπλισμό ή τη θεραπεία που θα χρειαστείτε. Μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας με την τοπική ειδική ιατρική μονάδα στη χώρα που θα επισκεφτείτε προτού φύγετε από τη δική σας χώρα.

Ναι, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας καλύπτει κάθε ιατρική αγωγή σε σχέση με την εγκυμοσύνη σας περιλαμβανομένου του τοκετού ενώ μένετε προσωρινά σε άλλη χώρα. Ωστόσο, αν θέλετε να γεννήσετε σε άλλη χώρα, επικοινωνήστε με τον τοπικό ασφαλιστικό σας φορέα καθώς ενδεχομένως θα χρειαστείτε ειδική εξουσιοδότηση (έντυπο S2).

Εάν έχετε ξεχάσει ή έχετε χάσει την κάρτα σας, μπορείτε να ζητήσετε από τον τοπικό φορέα σας να σας στείλει με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα πιστοποιητικό προσωρινής αντικατάστασης. Αυτό θα σας προσφέρει τα ίδια δικαιώματα με την κάρτα.

Πληροφορίες για παροχείς υπηρεσιών υγείας

- Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο·
- Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία
- και Ελβετία.

Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας καθιερώθηκε σταδιακά από την 1η Ιουνίου 2004 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2005. Από 1ης Ιανουαρίου 2006 χορηγείται και αναγνωρίζεται από όλες τις παραπάνω χώρες.

Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας και το πιστοποιητικό προσωρινής αντικατάστασης εξυπηρετούν τον ίδιο ακριβώς σκοπό. Αμφότερα πιστοποιούν το γεγονός ότι ο κάτοχός τους, ο οποίος σας επισκέπτεται για θεραπεία, είναι ασφαλισμένος. Οφείλετε να αντιμετωπίζετε τα άτομα αυτά σαν να ήταν ασφαλισμένα στη χώρα σας και να τους χορηγείτε την ιατρικώς αναγκαία για την πάθησή τους θεραπευτική αγωγή, αφού λάβετε υπόψη σας τη φύση της θεραπείας και την προβλεπόμενη διάρκεια παραμονής τους στη χώρα σας. Τα σχετικά τιμολόγια καθορίζονται από το εκ του νόμου προβλεπόμενο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Ναι, όλα τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το ίδιο υπόδειγμα, με ενσωματωμένο το ευρωπαϊκό σύμβολο. Στόχος είναι να μπορεί η κάρτα να αναγνωρίζεται αμέσως από τους γιατρούς και τα κέντρα υγείας. Η κάρτα περιέχει ορισμένες υποχρεωτικές πληροφορίες, οι οποίες εμφανίζονται με τυποποιημένο τρόπο ώστε να μπορούν να διαβάζονται ανεξάρτητα από τη γλώσσα του κατόχου της. Το τυποποιημένο μέρος βρίσκεται στη μία μόνο πλευρά της κάρτας. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιλέξουν όποιο σχέδιο θέλουν στην άλλη πλευρά.

Το πιστοποιητικό προσωρινής αντικατάστασης είναι ένα έγγραφο ισοδύναμο με την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας. Αντικαθιστά την κάρτα σε περίπτωση που ο κάτοχός της την έχει ξεχάσει ή χάσει, ή σε περίπτωση που ο αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας αδυνατεί να χορηγήσει στον αιτούντα την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας πριν την αναχώρησή του. Έχει την ίδια αξία με την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας.

Ο κάτοχος ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας δικαιούται όλες τις παροχές σε είδος οι οποίες «κρίνονται απαραίτητες από ιατρική άποψη στη διάρκεια της διαμονής του στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, λαμβανομένης υπόψη της φύσης των παροχών και της αναμενόμενης διάρκειας της διαμονής». Συνεπώς, οφείλετε να παράσχετε κάθε θεραπεία και περίθαλψη την οποία απαιτεί η κατάσταση της υγείας του ασθενούς, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει την παραμονή του στη χώρα σας κάτω από ασφαλείς από ιατρική άποψη συνθήκες. Έχει ιδιαίτερη σημασία να μην αναγκαστεί να διακόψει το ταξίδι του προκειμένου να επιστρέψει στη χώρα του για θεραπεία. Ωστόσο, δεν είστε υποχρεωμένος να του παράσχετε ορισμένα είδη θεραπείας τα οποία μπορούν να περιμένουν μέχρι να επιστρέψει ο ασθενής στην πατρίδα του (π.χ. τα περισσότερα είδη οδοντιατρικής θεραπείας). Ο ασθενής ενδέχεται να έχει πρόβλημα επιστροφής των εξόδων περίθαλψης τα οποία υπερβαίνουν τα απολύτως απαραίτητα για προσωρινή διαμονή. Επιπλέον, ορισμένα είδη θεραπείας διαρκούν μεγάλες περιόδους και απαιτούν επισκέψεις παρακολούθησης, κάτι το οποίο δεν είναι συμβατό με μια προσωρινή διαμονή σε άλλη χώρα. Στις περιπτώσεις αυτές, μόλις ο ασθενής λάβει την πρωτοβάθμια περίθαλψη, είναι κατά κανόνα προτιμότερο να επιστρέψει στη χώρα διαμονής του και στο γιατρό του για περαιτέρω εξετάσεις ή για ορισμένα είδη θεραπείας.

Ο ασθενής που έχει ξεχάσει ή χάσει την κάρτα του, μπορεί να ζητήσει από τον ασφαλιστικό του φορέα να του στείλει με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα πιστοποιητικό προσωρινής αντικατάστασης. Αυτό ισοδυναμεί με την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας και του δίνει το ίδιο δικαίωμα σε υγειονομική περίθαλψη καθώς και σε επιστροφή των εξόδων τα οποία κατέβαλε στη διάρκεια της προσωρινής παραμονή του σε άλλο κράτος μέλος. Οι ενέργειες αυτές συνιστώνται ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο ασθενής πρέπει να εισαχθεί σε νοσοκομείο.

Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας χορηγείται σε σπουδαστές και αποσπασμένους εργαζόμενους, αντί του εντύπου Ε128, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην αναγκαία περίθαλψη, αφού ληφθεί υπόψη η διάρκεια παραμονής τους. Αν η διάρκεια παραμονής είναι σχετικά μεγάλη, το κόστος περίθαλψης που καλύπτεται μπορεί να είναι μεγαλύτερο απ’ ό,τι για έναν τουρίστα που πρόκειται να μείνει μόνο λίγες μέρες.

Σκοπός της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας είναι να διευκολύνει την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη κατά την προσωρινή παραμονή σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και να επισπεύσει την επιστροφή των σχετικών εξόδων. Δεν περιέχει καμία ιατρική πληροφορία σχετικά με τον κάτοχό της (π.χ. ομάδα αίματος, ιατρικό ιστορικό κ.λπ.).

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα