Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

FAQ - Sygdom og forældreskab

Har du allerede besøgt vores side om sygdom og forældreskab?

Dine rettigheder

I hvert enkelt land fastlægger den nationale lovgivning, hvilke ydelser der skal udbetales, og på hvilke betingelser. EU's koordineringsregler sikrer, at du, når du flytter inden for Europa, vil blive behandlet på samme vilkår som de pågældende landes statsborgere.

Husk, at du har ret til naturalydelser i forbindelse med sygdom i det land, hvor du bor, i overensstemmelse med de betingelser, der gælder der, uanset hvor er du er forsikret.

Derimod modtager du kontantydelser fra det land, du er forsikret i, uanset hvor du bor og de betingelser, der gælder der.

>> Du kan finde flere oplysninger om midlertidigt ophold eller planlagt behandling på vores sider om sundhedspleje i udlandet.

Udgifterne og refusionsprocedurerne afhænger af den nationale lovgivning i de enkelte lande.

EU's regler garanterer dig, at du vil modtage behandling på samme vilkår som borgerne i det land, hvor du opholder dig (midlertidigt) eller bor. Hvis landets statsborgere skal betale, skal du også betale. Hvis en behandling er gratis, er den også gratis for dig.

Husk dog, at du skal have en forudgående godkendelse fra de kompetente sundhedsmyndigheder, hvis du rejser til udlandet specifikt for at modtage behandling.

>> Du kan finde flere oplysninger om midlertidigt ophold eller planlagt behandling på vores sider om sundhedspleje i udlandet.

Ved naturalydelser forstås, at udgifterne til lægebehandling og dermed forbundne produkter, bl.a. medicin, og tjenester, leveres, betales direkte eller refunderes . Med andre ord kan naturalydelser nogle gange godt blive udbetalt kontant, f.eks. når du modtager et beløb som refusion af udgifter til behandling.

Som hovedregel er det landet, hvor du bor eller opholder dig, der er ansvarligt for disse ydelser, som hvis du var forsikret der. Dette kan måske være en fordel for dig i forhold til lovgivningen i det land, hvor du rent faktisk er forsikret, men det kan også være en ulempe.

Alle procedurer, frister og rettighedsbetingelser vedtages på nationalt plan, kontakt derfor sundhedsmyndighederne i dit land for at høre mere om dine rettigheder. >> Find en kontaktinstitution i dit land i vores katalog

Kontantydelser udbetales som kompensation for den indkomst (løn), som du mister på grund af sygdom eller forældreskab.   Ydelser, som udbetales i en bestemt situation, f.eks. hvor en syg eller handicappet person er afhængig af en anden persons hjælp, kan også betragtes som kontantydelser.

Hvor meget der udbetales og hvor længe, afhænger af lovgivningen i det land, hvor du er forsikret. Alle kontantydelser vil normalt blive udbetalt direkte til dig af de kompetente myndigheder i det pågældende land, kontakt derfor sundhedsmyndigheden i dette land for at høre mere om dine rettigheder. >> Find en kontaktinstitution i dit land i vores katalog

 

Nødvendig behandling er behandling, som kan forhindre, at du er nødt til at tage hjem før planlagt under dit midlertidige ophold i udlandet. Det er lægen, der skal afgøre, hvilken behandling der er nødvendig i forhold til opholdets længde.

Hvad er din situation?

Hovedprincippet er, at det er det land, du er forsikret i, der udbetaler din pension. Hvis du modtager pension fra mere end ét land, og du bor i et af disse lande, vil dit bopælsland være ansvarligt for din og din families sundhedspleje. Du vil imidlertid altid have ret til naturalydelser, f.eks. behandling og medicin, i det land, du har besluttet at slå dig ned i.

I den forbindelse skal du lade dig registrere hos socialsikringskontoret i dette land, uanset hvor du er forsikret. Du skal bede om en S1-blanket i det land, der udbetaler din pension. Den skal du bruge til at lade dig registrere hos sundhedsmyndighederne i det land, du bor i. Du vil få samme behandling, som hvis du var forsikret der, og på samme betingelser som landets borgere.

Hvis du ikke modtager pension fra det land, du bor i, vil det land, der udbetaler din pension, refundere dit bopælsland for de ydelser, der er leveret til dig og dine familiemedlemmer. Denne procedure finder sted mellem institutionerne indbyrdes.

Det land, der udbetaler din pension, er også ansvarligt for at udstede dit europæiske sygesikringskort. Kontante ydelser ved sygdom betales af det land, du er forsikret i. >> Besøg vores sider om det europæiske sygesikringskort

Som grænsearbejder kan du få behandling enten der, hvor du bor eller der, hvor du arbejder. I mange tilfælde vil det være mere praktisk for dig at få behandling der, hvor du arbejder og tilbringer det meste af din tid.

Dine familiemedlemmer har de samme rettigheder som dig i: Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Frankrig, Grækenland, Tyskland, Letland, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet og Slovenien.

Fra den 1. maj 2014 vil disse rettigheder også blive garanteret af: Estland, Spanien, Italien, Litauen, Ungarn og Nederlandene.

Du har samme ret til at få behandling i begge lande, også når du er gået på pension, hvis både det land, hvor du tidligere var ansat, og det land, der er ansvarligt for din socialsikringsdækning som pensionist, er blandt de følgende: Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Luxembourg, Østrig og Portugal.

Kontakt dit socialsikringskontor, hvis du har flere spørgsmål. Du kan også læse vores side og FAQ om ydelser ved sygdom eller >> finde en kontaktinstitution i dit land i vores katalog

Hvis du tager til udlandet for at studere på et midlertidigt ophold, skal du sørge for at få et europæisk sygesikringskort hos dit socialsikringskontor, før du rejser. >> Besøg vores sider om det europæiske sygesikringskort

Når din arbejdsgiver "udstationerer" dig, eller du "udstationerer" dig selv som selvstændigt erhvervsdrivende, og du skal arbejde i et andet EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, vil du fortsat være omfattet af lovgivningen i dit hjemland.

En udstationering er altid tidsbegrænset (dvs. højst 24 måneder), så du kan bruge dit europæiske sygesikringskort under dit ophold. Med en A1-blanket kan du dokumentere, at du er forsikret i dit hjemland til andre formål. >> Besøg vores sider om det europæiske sygesikringskort

Din ansøgning

Sundhedsordningerne er forskellige fra land til land. Hvis du beslutter at flytte til udlandet, bør du kontakte de lokale sundhedsmyndigheder for at høre mere om procedurer og frister.

Hvis du arbejder i udlandet, er du og din familie dækket af socialsikringslovgivningen i det land på nøjagtigt samme måde som landets borgere (der gælder særlige regler for udstationerede medarbejdere og søfarende).

Hvis du ikke arbejder, men er flyttet af andre årsager, skal du i det land, hvor du er forsikret, bede om et europæisk sygesikringskort for midlertidige ophold eller en S1-blanket for at tilmelde dig den lokale sundhedsordning.

Hvis du er i tvivl om, hvilket land der er ansvarligt for din socialsikringsdækning, skal du kontakte dit lokale socialsikringskontor>> Find en kontaktinstitution i dit land i vores katalog

Når der er særlige betingelser, der skal opfyldes for, at du har ret til ydelser, skal det kontor, der behandler din ansøgning, tage højde for, hvor længe du har været forsikret, har boet eller har været beskæftiget i henhold til lovgivningen i andre lande. Dette garanterer, at du ikke mister din sygesikringsdækning, når du skifter arbejde og flytter til et andet land.

I nogle lande bliver du f.eks. først berettiget til sygedagpenge, efter at du har været forsikret der i seks måneder. EU's regler sikrer, at du er berettiget til sygedagpenge fra starten af din forsikringsperiode der, hvis du tidligere har været dækket i seks måneder eller længere i et andet EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

Del denne side