Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Časté dotazy - Potřebujete pomoc?

Navštívili jste již naše stránky o tom, kam se můžete obrátit o pomoc?

Pomoc v jednotlivých státech

V každé ze 31 zemí, kde platí pravidla EU o koordinaci sociálního zabezpečení, se nachází zprostředkující subjekt, který má zkušenosti s případy sociálního zabezpečení v několika zemích. Tento subjekt poskytuje příslušné informace a pomoc nejen občanům, ale i ostatním vnitrostátním orgánům, které potřebují poradit.

>> Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Jelikož právo EU pouze koordinuje systémy sociálního zabezpečení jednotlivých zemí, bude posouzení vaší situace vždy záviset na právních předpisech jednotlivých zemí, které se týkají vašeho případu. Vnitrostátní orgány vám proto mohou často lépe poradit a poskytnout příslušné informace, protože znají jak své vnitrostátní právní předpisy, tak pravidla EU.

>> Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Pomoc na úrovni EU

Přímo svůj případ předložit Soudnímu dvoru nemůžete. Vnitrostátní soud, který se vaším případem zabývá, však může Soudní dvůr požádat o „rozhodnutí o předběžné otázce“, aby se dozvěděl, jak se mají vykládat příslušná ustanovení předpisů EU, pokud rozhodnutí ve vašem případě na tomto výkladu závisí. Tento výklad je závazný.

Na Soudní dvůr se mohou obrátit také vnitrostátní soudy (a to i soud nejnižší instance). Pokud se proti rozhodnutí soudu už nemůžete dále odvolat, má soud povinnost požádat o rozhodnutí o předběžné otázce. Můžete sice kdykoli navrhnout, že by se soudce ve vašem případě měl obrátit na Soudní dvůr, ale ve většině případů je k rozhodnutí stávající judikatura Soudního dvora dostatečně jasná.

K Soudnímu dvoru může případ rovněž postoupit Evropská komise, pokud se domnívá, že vnitrostátní právní a správní předpisy nejsou v souladu s evropskými předpisy (tzv. řízení pro porušení práva).

Evropská unie nabízí několik služeb, které poskytují občanům informace a pomáhají jim řešit problémy a uplatňovat jejich práva. Jste-li přesvědčeni, že právní předpisy či správní praxe určité země jsou v rozporu s předpisy EU, můžete Evropské komisi také zaslat stížnost.

Evropská komise se může v zájmu nápravy příslušného porušení práva rozhodnout, že zahájí řízení pro nedodržení předpisů. V případě potřeby může také tento případ postoupit Soudnímu dvoru Evropské unie prostřednictvím řízení pro porušení práva. K zahájení tohoto řízení není nutné, aby došlo k vyčerpání veškerých vnitrostátních opravných prostředků a odvolání, ani nemusí existovat konkrétní případ.

Toto řízení je však časově náročné. Z více než 600 rozhodnutí Soudního dvora v těchto otázkách je pouze pár z nich výsledkem řízení pro porušení práva. Více než 90 % těchto rozhodnutí bylo vydáno na základě žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce, které podaly vnitrostátní soudy.

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku