Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Časté dotazy - Rodinné dávky

Navštívili jste již naše stránky věnované tématu rodinných dávek?

Jste v podobné situaci?

I když vaší rodinní příslušníci bydlí v jiné zemi EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku či Švýcarsku, máte na rodinné dávky nárok podle právních předpisů země, která vám vyplácí dávky v nezaměstnanosti.

Pokud jste nezaměstnaným přeshraničním pracovníkem (>> viz kapitola o dávkách v nezaměstnanosti), bude vám dávky v nezaměstnanosti vyplácet země, ve které bydlíte (nikoli tedy země, kde jste byli naposledy pojištěni). V tomto případě bude země, ve které bydlíte, odpovědná i za vyplácení rodinných dávek.

Nárok na rodinné dávky se odvíjí od právních předpisů jednotlivých zemí, takže se obraťte na úřad sociálního zabezpečení v místě svého bydliště.  >> Kontaktní orgán najdete v našem adresáři.

Jestliže jste v důchodu, dostanete rodinné dávky obvykle od státu, který vám vyplácí i důchod (za předpokladu, že vaše děti bydlí ve stejné zemi).

Pokud vaše děti bydlí v zemi, která vám důchod nevyplácí, a vy dostáváte důchod z více než jedné země EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska či Švýcarska, může vám rodinné dávky proplácet ta země, kde jste byli pojištěni nejdéle.

Samozřejmě. Jestliže váš bývalý manžel nepoužívá tyto rodinné dávky k tomu, aby živil vaše děti, může se orgán, který dávky poskytuje, rozhodnout, že je bude platit přímo vám jakožto osobě, která rodinu ve skutečnosti živí.

Pokud chcete tohoto práva využít, musíte se obrátit na úřad sociálního zabezpečení v místě svého bydliště. Ten se pak obrátí na příslušný orgán v dané zemi, který dávky poskytuje. >> Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Pokud rodiče pracují ve dvou různých zemích EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku či ve Švýcarsku a děti bydlí v jedné z těchto dvou zemí, je za vyplácení rodinných dávek odpovědná ta země, ve které bydlí děti.

Nárok na vyplácení rodinných dávek v zemi, ve které pracujete, je pozastaven až do výše dávek, kterou poskytuje země, ve které pracuje váš manžel nebo manželka a bydlí vaše děti. Pokud výše rodinných dávek, kterou proplácí země, ve které pracuje váš manžel nebo manželka a bydlí vaše děti, je nižší než v zemi, kde pracujete vy, bude tento rozdíl dorovnán doplatkem ze země, ve které pracujete vy. >> Kontaktní orgán najdete v našem adresáři.

V tomto případě bude rodinné dávky v plné výši proplácet ta země, kde jsou tyto dávky vyšší.

Země, kde pracuje druhý rodič, proplatí polovinu těchto nákladů (tento postup je interní záležitostí příslušných orgánů, takže ho ani nezaregistrujete).

Uplatňování vašich nároků

Nárok na rodinné dávky vám obvykle vzniká v zemi, kde pracujete nebo pobíráte dávky v nezaměstnanosti. Žádost musíte podat u příslušného orgánu v tomto státě (v případě potřeby přes svého zaměstnavatele). Tento orgán se pak obrátí na orgány zemí, ve kterých členové vaší rodiny bydlí, a požádá je o informace ohledně složení rodiny (počet rodinných příslušníků, jejich věk, adresa apod.).

Jestliže země, kde pracujete, není podle tzv. pravidel přednosti za vyplácení vašich dávek odpovědná, pošle orgán vaši žádost orgánu v příslušné zemi, který vaší žádost vyřídí, jako kdybyste ji podali tam.

Ne, nemůžete dostávat rodinné dávky dvakrát během stejného období a na stejného rodinného příslušníka. V případě souběhu nároků se uplatňují pravidla přednosti. Podle těchto pravidel bude nárok na vyplácení rodinných dávek v jednom státě pozastaven.

Toto zastavení však není nikdy úplné: vyplácení dávek v jedné zemi bude zastaveno až do výše dávek, které jsou vypláceny podle právních předpisů země, která má přednost. To znamená, že pokud jsou „pozastavené“ rodinné dávky vyšší než dávky poskytované zemí, která má přednost, bude muset země s vyššími dávkami platit doplatek, který odpovídá rozdílu ve výši těchto dvou dávek.

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku