Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Časté dotazy - Invalidita

Navštívili jste již naše stránky o dávkách v invaliditě?

Výpočet výše důchodu

Ve většině případů bude výše vašeho důchodu záviset na stupni uznané invalidity. O tom rozhodnou orgány každé země, ve které jste byli pojištěni, a to podle příslušných vnitrostátních právních předpisů.

Kritéria pro posouzení stupně invalidity se v jednotlivých zemích liší. Abyste se dozvěděli, která nebo které země vám budou invalidní důchod vyplácet, seznamte se s možnými situacemi, které uvádíme v kapitole o dávkách v invaliditě.

Při výpočtu příslušné výše invalidního důchodu může země, kde jste o něj požádali, započíst i důchody, které dostáváte z jiných zemí. >> Více o pravidlech sociálního zabezpečení v jednotlivých zemích

Zde je příklad: V zemi A jste byli pojištěni dvacet let, v zemi B pět let a v zemi C dva roky. Ve všech třech zemích bude výše vašeho invalidního důchodu záviset na délce doby pojištění.

Přestali jste pracovat v zemi C, kde stupeň vaší invalidity stanovili na 100 %. Tím pádem máte nárok na pobírání invalidního důchodu ze země C, a to na základě dvouleté doby pojištění. Invalidní důchod však budete pobírat i ze země B, kde jste byli pojištěni pět let, tam však byl stupeň vaší invalidity stanoven na 70 %. Ze země A, kde jste byli pojištěni během většiny své profesionální kariéry, budete dostávat důchod, který vychází ze stupně invalidity ve výši pouhých 30 %.

To je způsobeno tím, že systémy sociálního zabezpečení nejsou v jednotlivých zemích harmonizovány, ale pouze koordinovány na úrovni EU, takže každá země má svá vlastní pravidla. >> Více o pravidlech sociálního zabezpečení v jednotlivých zemích

Uplatňování vašich nároků

Svůj nárok na invalidní důchod byste měli uplatnit v zemi, kde bydlíte. Pokud jste tam nebyli nikdy pojištěni, obraťte se na úřad sociálního zabezpečení v zemi, kde jste byli pojištěni naposledy. >> Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Příslušný orgán v zemi, kde svůj nárok na invalidní důchod uplatňujete, vezme v úvahu období vašeho pojištění nebo pobytu podle právních předpisů jakékoli další země EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska, pokud je to pro váš nárok na dávky nezbytné.

Přesun do zahraničí

Pokud máte nárok na invalidní důchod, bude vám vyplácen bez ohledu na to, v které zemi EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo ve Švýcarsku bydlíte nebo dočasně pobýváte. >> Další informace o nemocenských dávkách

Pokud bydlíte nebo dočasně pobýváte v jedné zemi EU (nebo na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku či Švýcarsku), ale důchod vám vyplácí jiná země, budou se jakékoli nezbytné administrativní kontroly a zdravotní vyšetření provádět v zemi, ve které bydlíte nebo dočasně pobýváte. Kvůli některým vyšetřením však můžete být požádáni, abyste se vrátili do země, která vám důchod vyplácí (pokud to váš zdravotní stav dovoluje).

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku