Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Časté dotazy - Nemoc, těhotenství a mateřství (otcovství)

Navštívili jste již naše stránky o nemoci, těhotenství a mateřství (otcovství)?

Vaše práva

O tom, jaké dávky vám budou přiznány a za jakých podmínek, rozhodují právní předpisy jednotlivých zemí. Pravidla EU o koordinaci sociálního zabezpečení pouze zajišťují, že s vámi bude zacházeno stejným způsobem jako se státními příslušníky těchto zemí.

Na věcné nemocenské dávky budete mít v zemi, kde bydlíte, nárok za podmínek, které tam platí, a to bez ohledu na to, kde jste pojištěni.

Na druhou stranu peněžité dávky budete dostávat ze země, kde jste pojištěni, bez ohledu na to, kde bydlíte a jaké podmínky tam platí.

>> Informace o přechodném pobytu nebo plánované léčbě najdete na stránkách o zdravotní péči v zahraničí

Náklady a jejich proplácení se odvíjí od právních předpisů každé země.

Pravidla EU o koordinaci sociálního zabezpečení vám pouze zajišťují, že zdravotní péči obdržíte za stejných podmínek jako státní příslušníci země, ve které přechodně pobýváte nebo trvale bydlíte. Pokud za zdravotní péči musí platit státní příslušníci dané země, pak za ni musíte platit i vy. Pokud je zdravotní péče zdarma, bude zdarma i pro vás.

Pokud však do zahraničí cestujete výslovně kvůli zdravotní péči, musíte nejdříve získat povolení od své zdravotní pojišťovny.

>> Informace o přechodném pobytu nebo plánované léčbě najdete na stránkách o zdravotní péči v zahraničí

Věcné dávky slouží k poskytování, přímému vyplácení nebo proplácení nákladů na lékařskou péči, souvisejících produktů (např. léků) a souvisejících služeb. Někdy se ve skutečnosti může jednat o peníze, např. když vám proplatí vaše výdaje za zdravotní péči.

Většinou tyto dávky poskytuje země, kde trvale bydlíte nebo přechodně pobýváte, jako kdybyste tam byli pojištěni. To může být pro vás výhodou i nevýhodou, a to v závislosti na právních předpisech země, ve které jste pojištěni.

Pokud potřebujete více informací o tom, jak tyto dávky nárokovat, obraťte se na svou zdravotní pojišťovnu, protože o všech postupech, lhůtách k podání přihlášek a podmínkách se rozhoduje na vnitrostátní úrovni. >> Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Peněžité dávky většinou slouží jako náhrada za ztrátu příjmu (mzdy, platu) v důsledku nemoci nebo mateřství či otcovství. Za peněžité nemocenské dávky lze považovat i takové dávky, které jsou poskytovány ve zvláštní situaci (např. závislost nemocné nebo postižené osoby na pomoci jiné osoby).

Výše a doba proplácení těchto dávek závisí plně na právních předpisech země, ve které jste pojištěni. Pokud potřebujete více informací o tom, jak tyto dávky nárokovat, obraťte se na svou zdravotní pojišťovnu, protože všechny peněžité dávky vám většinou proplatí příslušný orgán této země. >> Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

 

Za nutnou zdravotní péči se považuje taková léčba, která vám zabrání vrátit se domů před koncem vašeho plánovaného přechodného pobytu v zahraničí. O tom, jaká léčba je pro vás nutná, rozhodne v závislosti na délce vašeho pobytu zdravotní pojišťovna.

Jste v podobné situaci?

Hlavní zásadou je, že země, ve které jste pojištěni, je i zemí, která vám vyplácí důchod. Pokud dostáváte důchod z více než jedné země a jedna z nich je i vaše bydliště, pak tato země odpovídá za proplácení vaší zdravotní péče a také vašich rodinných příslušníků. Nicméně na věcné dávky (např. zdravotní péči a léky) budete mít nárok i v zemi, ve které se rozhodnete usadit.

K tomu se však musíte zaregistrovat na úřadě sociálního zabezpečení v dané zemi, a to bez ohledu na to, kde jste pojištěni. V zemi, která vám vyplácí důchod, musíte zažádat o vydání formuláře S1. Ten použijete k registraci u zdravotní pojišťovny v zemi, kde bydlíte. Zdravotní péče vám pak bude v této zemi poskytována tak, jako byste tam byli pojištěni a za stejných podmínek, které platí pro státní příslušníky této země.

Pokud ze země, kde máte bydliště, žádný důchod nedostáváte, proplatí této zemi náklady na zdravotní péči, která je poskytována vám a vašim rodinným příslušníkům, země, která vám důchod vyplácí. Proplacení nákladů si příslušné orgány vyřizují sami mezi sebou.

Země, která vám vyplácí důchod, také odpovídá za vydání evropského průkazu zdravotního pojištění. Peněžité nemocenské dávky poskytuje země, ve které jste pojištěni. >> Více informací najdete na našich stránkách věnovaných evropskému průkazu zdravotního pojištění

Jako přeshraniční pracovník máte na zdravotní péči nárok buď v zemi, kde bydlíte, nebo v zemi, kde pracujete. V mnoha případech je praktičtější, abyste zdravotní péči dostávali v zemi, kde pracujete a kde trávíte většinu svého času.

Rodinní příslušníci mají stejná práva jako vy v těchto zemích: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Francie, Kypr, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko a Slovinsko.

Od 1. května 2014 se připojí i tyto země: Estonsko, Itálie, Litva, Maďarsko, Nizozemsko a Španělsko.

Nárok na zdravotní péči v zemi, kde jste byli zaměstnáni, a současně v zemi, která odpovídá za vyplácení vašeho sociálního zabezpečení v důchodu, máte pouze v Belgii, Francii, Lucembursku, Německu, Portugalsku, Rakousku a Španělsku.

S dalšími dotazy se obraťte na váš úřad sociálního zabezpečení. Další možnosti najdete v kapitole o nemocenských dávkách (a v odpovědích na časté dotazy). Kontaktní orgán najdete v našem adresáři.

Pokud budete dočasně studovat v zahraničí, měli byste si před odjezdem u své zdravotní pojišťovny zažádat o evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). >> Více informací najdete na našich stránkách věnovaných evropskému průkazu zdravotního pojištění

Pokud vás váš zaměstnavatel vyšle pracovat do jiné země EU, na Island, do Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska (nebo se tak rozhodnete sami jako osoba samostatně výdělečně činná), budou se na vás vztahovat právní předpisy vaší země původu.

Během svého pobytu v zahraničí můžete používat evropský průkaz zdravotního pojištění, jelikož váš pobyt je vždy časově omezen (maximálně 24 měsíců). Pro ostatní účely můžete to, že jste pojištění ve své zemi původu, prokázat pomocí formuláře A1. >> Více informací najdete na našich stránkách věnovaných evropskému průkazu zdravotního pojištění

Uplatněte své nároky

Systémy zdravotní péče fungují v jednotlivých zemích různě. Pokud se rozhodnete přestěhovat do zahraničí, měli byste se obrátit na místní zdravotní pojišťovnu a informovat se, dokdy je třeba co udělat.

Pokud pracujete v zahraničí, vztahují se na vás a vaše rodinné příslušníky právní předpisy o sociálním zabezpečení příslušné země, a to stejným způsobem jako na její státní příslušníky (zvláštní pravidla se týkají vyslaných pracovníků a námořníků).

Pokud jste se přestěhovali z jiného důvodu než kvůli práci, musíte v zemi, kde jste pojištěni, zažádat o vydání evropského průkazu zdravotního pojištění pro přechodný pobyt nebo formuláře S1, abyste se mohli zaregistrovat v místním systému zdravotní péče.

Pokud nevíte, která země odpovídá za vaše sociální zabezpečení, obraťte se na příslušný místní orgán. >> Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Při posuzování vašeho nároku na různé dávky berou orgány v úvahu dobu pojištění, pobytu nebo zaměstnání v jiných zemích. Tím se zajistí, že o své nemocenské pojištění nepřijdete ani v případě, že změníte zaměstnání a přestěhujete se do jiné země.

V některých zemích například můžete získat nárok na nemocenské dávky až po šesti měsících placení pojistného. Pravidla EU o koordinaci sociálního zabezpečení zajišťují, že nárok na nemocenské dávky získáte hned od začátku pojistné doby, pokud jste předtím byli nejméně šest měsíců pojištěni v jiné zemi EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo Švýcarsku.

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku