Заетост, социални въпроси и приобщаване

Често задавани въпроси - Болест, майчинство и бащинство

Посетихте ли вече нашата страница за обезщетенията за болест, майчинство и бащинство?

Вашите права

В националното законодателство на всяка страна е посочено какви обезщетения се предоставят и при какви условия. Правилата на ЕС за координация гарантират, че когато се премествате в друга европейска страна, ще бъдете третирани по същия начин като гражданите на тази страна.

Не забравяйте, че имате право на обезщетения в натура за болест в страната, където пребивавате, съгласно условията, които се прилагат там, без значение къде сте осигурени.

Същевременно получавате парични обезщетения от страната, в която сте осигурени, без значение къде живеете.

>> За информация за временен престой или планово лечение посетете нашите страници, посветени на лечението в чужбина

Разходите и процедурите по тяхното възстановяване зависят от националното законодателство на всяка страна.

Това, което гарантират правилата на ЕС е, че ще получите лечение при същите условия като гражданите на страната, в която пребивавате постоянно или временно. Ако нейните граждани трябва да плащат за лечение, вие също трябва да плащате. Ако лечението е безплатно, тогава то ще е безплатно и за вас.

Все пак не забравяйте, че ако пътувате в чужбина специално, за да се лекувате, ви е необходимо предварително разрешение от вашата здравноосигурителна институция.

>> За информация за временен престой или планово лечение посетете нашите страници, посветени на лечението в чужбина

Обезщетенията в натура представляват предоставяне, пряко заплащане или възстановяване на разходите за лечение и свързани с него продукти (например лекарства) и услуги. С други думи, обезщетенията в натура понякога се предоставят под формата на парични средства, например когато получавате плащане, с което се възстановяват разходите за лечение.

По правило тези обезщетения се предоставят от страната, където пребивавате постоянно или временно, все едно че сте осигурени там. Това може да е във ваша полза или ущърб в сравнение със законодателството в страната, където в действителност сте осигурени.

Всички процедури, срокове и условия за предоставяне на обезщетения се определят на национално равнище, затова най-добре е да се свържете се с вашата здравноосигурителна институция, за да научите какви са правата ви. >> Използвайте нашия указател на институциите

Паричните обезщетения обикновено заместват доход (надница, заплата), която не се изплаща поради болест или майчинство/бащинство.   Обезщетенията, предоставяни в определени случаи, например когато болен човек или човек с увреждания е зависим от помощта на друго лице, също могат да се разглеждат като парични обезщетения за болест.

Размерът и продължителността на изплащане на тези обезщетения зависят изцяло от законодателството на страната, в която сте осигурени. Обикновено всички парични обезщетения ви се изплащат пряко от компетентната институция в тази страна, затова е най-добре да се свържете с вашата здравноосигурителна институция, за да научите какви са правата ви. >> Използвайте нашия указател на институциите

 

Необходимата медицинска помощ включва лечение, което може да ви позволи да не се връщате у дома преди края на вашия планиран временен престой в чужбина. Доставчикът на здравни услуги решава кое лечение е необходимо, като взема предвид продължителността на вашия престой.

Какво е вашето положение?

Основният принцип е, че страната, в която сте осигурени, е страната, която изплаща вашата пенсия. Ако получавате пенсия от повече от една страна и една от тях е страната, където живеете, то тази държава ще е отговорна за вашето здравно осигуряване и това на членовете на вашето семейство. Същевременно винаги имате право на обезщетения в натура, т.е. лечение и медикаменти, в страната, в която решите да се установите.

За тази цел трябва да се регистрирате в тамошната институция за социална сигурност, независимо от това къде сте осигурени. Трябва да поискате от страната, която изплаща пенсията ви, формуляр S1, който след това трябва да използвате за регистрация в здравноосигурителната институция в държавата, където живеете. Ще получавате лечение, все едно че сте осигурени там и при същите условия като нейните граждани.

Ако не получавате пенсия от страната, в която пребивавате, държавата, която изплаща вашата пенсия, ще възстанови на страната, където пребивавате, разходите за услуги за вас и за членовете на вашето семейство. Процедурата по възстановяване на разходите се извършва между институциите.

Страната, която изплаща вашата пенсия, отговаря и за издаването на вашата Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Паричните обезщетения за болест се предоставят от страната, в която сте осигурени. >> Посетете нашите страници, посветени на ЕЗОК

Като трансграничен работник можете да имате достъп до здравно обслужване или в страната, в която живеете, или в страната, в която работите. В много случаи за вас ще е по-практично да се лекувате в страната където работите и прекарвате по-голямата част от времето си.

Членовете на вашето семейство имат същите права като вас в Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Кипър, Латвия, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Франция, Чешката република.

От 1 май 2014 г. същите права ще бъдат гарантирани и в Естония, Испания, Италия, Литва, Нидерландия и Унгария.

Имате същото право на здравно обслужване в двете страни, дори след като сте се пенсионирали, ако и страната, в която сте работили, и страната, която отговаря за вашата социална сигурност като пенсионер, са сред следните държави - Белгия, Германия, Испания, Франция, Люксембург, Австрия и Португалия.

За допълнителни въпроси свържете се с вашата институция за социална сигурност. Можете да видите и нашият раздел за обезщетенията за болест или >> да използвате нашия указател на институциите.

Ако отивате временно в чужбина, за да следвате, трябва да подадете заявление за Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) до вашата настояща здравноосигурителна институция, преди да заминете. >> Посетете нашите страници, посветени на ЕЗОК

Когато сте командировани от вашия работодател или сами сте се „командировали“ като самостоятелно заето лице, за да работите в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, за вас важи законодателството на страната ви на произход.

Тъй като командироването е ограничено във времето (максимум 24 месеца), можете да използвате вашата Европейска здравноосигурителна карта по време на своя престой. Формуляр A1 ще ви позволи да докажете, че сте осигурени във вашата страна на произход за други цели. >> Посетете нашите страници, посветени на ЕЗОК

Вашите заявления

Начинът на работа на здравноосигурителните системи в отделните страни е различен. Ако решите да се премествате в чужбина, трябва да се свържете с местната здравноосигурителна институция, за да научите какви са процедурите и сроковете.

Ако работите в чужбина, съгласно законодателството за социална сигурност в тази страна вие и членовете на вашето семейство се ползвате със същите права като нейните граждани (за командированите работници и за моряците важат специални правила).

Ако не работите, а сте се преместили поради други причини, трябва да поискате от страната, където сте осигурени, Европейска здравноосигурителна карта за временни престои или формуляр S1 за регистрация в местната система за здравно осигуряване.

Ако се съмнявате коя страна отговаря за вашата социална сигурност, свържете се местните институции >> Използвайте нашия указател на институциите.

Когато трябва да бъдат изпълнени определени условия, за да получите право на обезщетения, институцията, която разглежда вашето заявление, трябва да вземе предвид периодите на осигуряване, пребиваване или заетост в други страни. Така се гарантира, че оставате здравно осигурени, когато сменяте работата си и се премествате в друга страна.

Например в някои страни можете да получавате обезщетения за болест, след като шест месеца сте се осигурявали там. С правилата на ЕС се гарантира, че ще имате право на обезщетения за болест от началото на вашия осигурителен период там, ако сте били осигурени в продължение на най-малко шест месеца в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария.

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница