Заетост, социални въпроси и приобщаване

Къде се прилагат тези правила?

Правилата на ЕС за координация на системите за социална сигурност се прилагат в следните страни:

Европейски съюз (ЕС)

Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чешка република, Швеция

Обединеното кралство

Правилата на ЕС относно координацията на системите за социална сигурност не се прилагат към и във Обединеното кралство от 1 януари 2021 г. Правата на лицата, обхванати от Споразумението за оттегляне, сключено между ЕС и Обединеното кралство, продължават да бъдат защитени.

Европейско икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария

  • Норвегия, Исландия, Лихтенщайн (страни от ЕИП)
  • Швейцария

Pегламенти № 883/2004 и № 987/2009 се прилагат за Швейцария от 1 април 2012 г. и за Норвегия, Исландия и Лихтенщайн от 1 юни 2012 г. Регламент № 465/2012 се прилага също за Норвегия, Исландия и Лихтенщайн от 2 февруари 2013 г.

Запознайте се с правата си във всяка отделна страна

Отношения със страни извън ЕС

В момента се подготвя решение на Съвета за асоцииране въз основа на споразуменията за асоцииране с Алжир, Мароко, Тунис, Северна Македония и Израел. С решението ще се осигури прехвърляемост на определени обезщетения, например пенсии, когато граждани от тези страни се преместват в ЕС или граждани от ЕС се преместват в някоя от тези страни. В момента обезщетенията се прехвърлят само ако това е предвидено в националното законодателство или в двустранно споразумение.

Допълнителна информация

За допълнителна информация вижте нашите често задавани въпроси.

Споделете тази страница