Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Mikrofinancovanie Progress

Mikrofinancovanie Progress

Čo je to mikrofinancovanie Progress?

Európsky nástroj mikrofinancovania Progress (mikrofinancovanie Progress), ktorý funguje od roku 2010, zvyšuje dostupnosť mikroúverov, t. j. úverov vo výške menej ako 25 000 EUR, určených na založenie alebo rozvoj malého podniku.

Mikrofinancovanie Progress neslúži na priame financovanie podnikateľov, skôr vybraným poskytovateľom mikroúverov v EÚ umožňuje zvýšiť objem poskytnutých úverov, pretože:

  • poskytuje záruky, takže zdieľa riziko možných strát poskytovateľov;
  • poskytuje financie, aby sa zvýšil objem prostriedkov na mikroúvery.

V prípade poskytovateľov mikroúverov môže ísť o súkromné alebo verejné banky, nebankové alebo neziskové inštitúcie a subjekty.

Podmienky mikroúverov pre podnikateľov – výšku, trvanie, úrokové sadzby a poplatky, čas potrebný na poskytnutie úveru – závisia od konkrétneho poskytovateľa.

Mikrofinancovanie Progress sa nedá použiť na krytie úverových liniek, ako sú povolené prečerpania alebo krátkodobé revolvingové nástroje.

Môžem získať prístup k mikrofinancovaniu Progress?

Áno, ak:

  • chcete začať podnikať ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo chcete založiť/rozvinúť mikropodnik (s menej ako 10 zamestnancami), osobitne ak ide o sociálny podnik;
  • nemáte zamestnanie;
  • strávili ste určitý čas mimo trhu práce;
  • máte ťažkosti so získaním bežne dostupného úveru (pretože: ste žena, váš vek považujú za príliš nízky či vysoký, patríte k menšine alebo máte zdravotné postihnutie atď.).

Ako sa môžem uchádzať o financie?

Zistite, či už vo vašom štáte pôsobia poverení poskytovatelia mikroúverov. U nich získate informácie o osobitných požiadavkách a postupoch, ktoré sa uplatňujú pri podávaní žiadosti. Takisto im môžete priamo zaslať svoju žiadosť o poskytnutie mikroúveru.

Staňte sa poskytovateľom mikroúverov v rámci mikrofinancovania Progress

Mikrofinancovanie Progress podporuje Európska komisia a Európska investičná banka a za jeho riadenie zodpovedá Európsky investičný fond.

Klikni tiež na...

Ďalšie mikrofinančné programy

Zdieľať stránku