Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Mikrofinansowanie Progress

Co to jest instrument mikrofinansowy Progress?

Europejski instrument mikrofinansowy Progress (mikrofinansowanie Progress), ustanowiony w 2010 r., zwiększa dostępność mikrokredytów – pożyczek poniżej 25 tys. euro – przeznaczonych na zakładanie lub rozwijanie działalności małych firm.

Instrument mikrofinansowy Progress nie finansuje bezpośrednio przedsiębiorców, ale umożliwia wybranym podmiotom udzielającym mikrokredytów w krajach UE zwiększenie środków przeznaczonych na pożyczki. Cel ten osiąga poprzez:

  • wydawanie gwarancji, a więc branie na siebie części potencjalnego ryzyka straty ponoszonego przez te podmioty
  • udostępnianie funduszy zwiększających środki przeznaczone na mikrokredyty.

Podmiotami udzielającymi mikrokredytów mogą być banki prywatne lub państwowe, pozabankowe instytucje mikrofinansowe i podmioty nienastawione na osiągnięcie zysku oferujące mikrokredyty.

Warunki udzielania pożyczek przedsiębiorcom – wysokość i czas trwania pożyczki, stopa oprocentowania i opłaty, termin przyznania – zależą od konkretnego podmiotu udzielającego mikrokredytów.

Mikrofinansowanie Progress nie może być wykorzystywane na pokrycie linii kredytowych, takich jak kredyty w rachunku bieżącym czy krótkoterminowe instrumenty odnawialne.

Kto ma dostęp do mikrofinansowania Progress?

O mikrokredyt może ubiegać się każdy, kto:

  • chce rozpocząć pracę na własny rachunek lub założyć albo rozwijać działalność mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniającego poniżej 10 osób), zwłaszcza przedsiębiorstwa społecznego
  • jest osobą bezrobotną
  • na pewien czas wycofał się z rynku pracy
  • ma trudności z uzyskaniem standardowego kredytu (np. ze względu na rzekomo zbyt młody lub zbyt podeszły wiek albo dlatego, że jest kobietą, osobą niepełnosprawną, należy do grupy mniejszościowej).

Jak można się zgłosić?

Sprawdź, czy w Twoim kraju działają już podmioty udzielające mikrokredytów. Mogą udzielić Ci informacji o specyficznych wymaganiach i procedurach dotyczących składania wniosków. Swój wniosek o mikropożyczkę możesz wysłać bezpośrednio do nich.

Zacznij udzielać mikrokredytów w ramach programu mikrofinansowego Progress

Europejski instrument mikrofinansowy Progress finansują Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny, a zarządza nim Europejski Fundusz Inwestycyjny.

Zobacz również

Inne programy mikrofinansowe

Udostępnij tę stronę