Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

De Progress-microfinancieringsfaciliteit

Wat is de Progress-microfinancieringsfaciliteit?

De Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit is in 2010 in het leven geroepen om de beschikbaarheid van microkredieten (leningen van minder dan 25 000 euro) voor het oprichten en uitbouwen van kleine ondernemingen te verbeteren.

De Progress-microfinancieringsfaciliteit financiert ondernemers in de EU niet rechtstreeks maar stelt geselecteerde microkredietverstrekkers in staat om meer krediet te verlenen, door:

  • het verlenen van waarborgen, wat het risico voor de microkredietverleners verkleint
  • het verstrekken van middelen waarmee meer microkredieten kunnen worden verleend.

Microkredietverstrekkers kunnen zowel private of openbare banken, niet-bancaire of non-profit-microfinancieringsinstellingen zijn.

De voorwaarden voor dergelijke kredieten (bedrag, termijn, rente, kosten, tijd die nodig is om een lening te krijgen) verschillen van de ene microkredietverstrekker tot de andere.

Progress-financiering mag niet worden gebruikt voor kredietlijnen zoals overdisposities of doorlopend krediet op korte termijn.

Kan ik Progress-microkrediet krijgen?

Ja, indien u:

  • zelfstandig ondernemer wil worden of een micro-onderneming wil oprichten (minder dan tien werknemers), vooral als het een sociale onderneming betreft
  • werkloos bent
  • een tijdlang niet op de arbeidsmarkt bent geweest
  • moeilijk gewoon krediet kan krijgen (omdat u een vrouw bent, te jong of te oud wordt gevonden, deel uitmaakt van een minderheidsgroep, een handicap hebt, enz.)

Hoe kan ik het aanvragen?

Ga na of er al microkredietverstrekkers zijn in uw land. Zij kunnen u meer vertellen over de specifieke voorwaarden en procedures. U kunt het microkrediet rechtstreeks bij hen aanvragen.

Wordt microkredietverstrekker voor de Progress-microfinancieringsfaciliteit

De Progress-microfinancieringsfaciliteit wordt gesteund door de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank, en wordt beheerd door het Europees Investeringsfonds.

Zie ook

Andere programma's voor microkrediet

Delen