Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Mikrofinancijski instrument „Progress”

Što je mikrofinancijski instrument Progress

Europski mikrofinancijski instrument Progress pokrenut je 2010. te je njime povećana dostupnost mikrokredita, odnosno zajmova u iznosu do 25 000 eura, za osnivanje ili razvoj malih poduzeća.

Mikrofinancijskim instrumentom Progress ne financiraju se izravno poduzetnici, nego se odabranim davateljima mikrokredita u EU-u omogućuje da na sljedeće načine povećaju pozajmljivanje:

  • davanjem jamstava, odnosno podjelom potencijalnog rizika od gubitka s davateljem
  • osiguravanjem sredstava za povećanje mikrokreditiranja.

Davatelji mikrokredita mogu biti privatne ili javne banke, ustanove koje daju mikrokredite, a nisu banke, te neprofitni davatelji mikrokredita.

Uvjeti mikrokredita za poduzetnike – iznos, trajanje, kamate i naknade, vremenski okvir za dobivanje zajma – ovise o davatelju mikrokredita.

Mikrofinancijskim instrumentom Progress ne mogu se pokrivati kreditne obveze poput prekoračenja po tekućem računu ili kratkotrajnih obnovljivih (revolving) kredita.

Tko može dobiti mikrokredit

Mikrokredit je namijenjen sljedećim osobama:

  • osobama koje žele postati samozaposlene ili pokrenuti/razviti mikropoduzeće (manje od deset zaposlenika), osobito socijalno poduzeće (social enterprise)
  • nezaposlenim osobama
  • osobama koje su se privremeno povukle s tržišta rada
  • osobama koje ne uspijevaju dobiti uobičajeni kredit (jer su žene, smatra ih se premladima ili prestarima, član su manjinske skupine ili imaju invaliditet i sl.).

Kako se mogu prijaviti

Saznajte postoje li već davatelji mikrokredita u vašoj zemlji. Oni vam mogu dati informacije o posebnim uvjetima i postupcima prijave. Možete im izravno poslati prijavu za mikrokredit.

Postanite davatelj mikrokredita u okviru mikrofinancijskog instrumenta Progress

Mikrofinancijski instrument Progress podržavaju Europska komisija i Europska investicijska banka, a njime upravlja Europski investicijski fond.

Vidjeti također

Drugi programi mikrofinanciranja

Podijeli ovu stranicu