Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Progress-mikrolån - Bli Progress-mikrolångivare

Vem kan bli långivare?

Alla privata och offentliga organ i de 28 EU-länderna som erbjuder egenföretagare eller mikroföretag garantier eller mikrolån.

Vilka är fördelarna?

Möjlighet att

  • öka lånevolymerna och locka nya kunder
  • locka nya investerare från den privata sektorn och stabilisera ägarstrukturen
  • ta fram pilotprojekt och utnyttja skalfördelar
  • vidta hållbara åtgärder för att främja sysselsättningen.

Vad kostar det?

Om din organisation ansöker om garantier för mikrolån: ingen kostnad förutom en eventuell åtagandeavgift.

Om din organisation ansöker om finansierade instrument: kostnad som återspeglar marknadsvillkor, tillämpliga referensräntor, riskpremier för land och motpart, konkurrens och utgifter.

Hur ansöker man?

Ansök om garantier för mikrolån (direkta garantier eller motgarantier) genom att svara på en intresseanmälan på Europeiska investeringsfondens webbplats.

Ansök om finansierade instrument (lån och eget kapital) genom att skicka en intresseanmälan till p.eriksson@eif.org vid Europeiska investeringsfonden. För finansierade instrument finns en särskild investeringsfond som ska ge mikrolångivare möjlighet att öka sin utlåning till (framtida) entreprenörer.

Hur väljs mikrolångivarna ut?

Europeiska investeringsfonden förvaltar Progressinstrumentet och kontrollerar att det sökande organet

  • uppfyller vissa standardkrav för bankverksamhet
  • har erfarenhet av mikrolån
  • har en sund ekonomisk ställning
  • har ekonomisk kapacitet
  • har operativ kapacitet
  • verkligen når ut (bl.a. volym och geografisk räckvidd).

Mer information – Europeiska investeringsfondens webbplats

Garantier och finansierade instrument, inklusive tillämpningsförfarandet (bara engelska)

Progress – EU:s instrument för mikrokrediter (bara engelska)

Dela den här sidan