Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

De Progress-microfinancieringsfaciliteit - Word een Progress-microkredietverstrekker

Wie komen in aanmerking?

Alle openbare en particuliere instellingen die microkredieten en/of -garanties verstrekken aan zelfstandigen of eigenaars van micro-ondernemingen die gevestigd zijn in de EU.

Wat zijn de voordelen?

Zij kunnen:

  • meer krediet verstrekken en nieuwe klanten aantrekken
  • nieuwe investeerders uit de particuliere sector aantrekken en de aandeelhoudersstructuur duurzamer maken
  • proefprojecten ontwikkelen en profiteren van schaalvoordelen
  • duurzame maatregelen ontwikkelen om de werkgelegenheid te bevorderen

Hoeveel kost het?

Bij microkredietgaranties zijn de kosten beperkt tot een eventuele bereidstellingsprovisie.

Voor gefinancierde instrumenten zijn de kosten afhankelijk van de marktomstandigheden en toepasselijke referentierentevoeten, de risicopremie voor het betrokken land en de tegenpartij, de concurrentie en de dekking van de uitgaven.

Hoe kan microkrediet worden aangevraagd?

Microkredietgaranties (directe garanties of tegengaranties) kunnen worden aangevraagd door te reageren op een oproep tot indiening van blijken van belangstelling op de website van het Europees Investeringsfonds.

Gefinancierde instrumenten (verschillende soorten leningen en beleggingen in aandelen via een speciaal investeringsfonds dat microkredietverstrekkers in staat stelt hun toekomstige ondernemers meer krediet te geven) kunnen worden aangevraagd door blijken van belangstelling te sturen naar het Europees Investeringsfonds via p.eriksson@eif.org.

Hoe worden microkredietverstrekkers geselecteerd?

Het Europees Investeringsfonds (EIF), dat Progress beheert, hanteert deze criteria:

  • naleving van de algemene banknormen
  • ervaring met microfinanciering
  • financiële draagkracht
  • financieringscapaciteit
  • operationele vermogens
  • verwachte impact (bv. volume en geografisch bereik)

Meer info – website Europees Investeringsfonds

Garanties en gefinancierde instrumenten, ook voor de aanvraagprocedure (enkel EN)

Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit (website EIF) (enkel EN)

Delen