Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Mikrofinansų skyrimo priemonė „Progress“ - Tapkite mikrokreditų teikėju pagal mikrofinansų skyrimo priemonę „Progress“

Kas gali teikti paraiškas?

Visos viešosios ir privačiosios institucijos, teikiančios mikrokreditus ir (arba) garantijas savarankiškai dirbantiems asmenims arba labai mažų įmonių savininkams, įsisteigusiems bet kurioje iš 28 ES šalių.

Nauda

Galimybė:

  • padidinti paskolų apimtį ir pritraukti naujų klientų;
  • pritraukti naujų investuotojų iš privačiojo sektoriaus ir užtikrinti tvaresnę akcininkų struktūrą;
  • rengti bandomuosius projektus ir naudotis masto ekonomijos privalumais;
  • taikyti tvarias užimtumo skatinimo priemones.

Kiek tai kainuoja?

Mikrokreditų garantijos: galimas tik įsipareigojimo mokestis.

Finansuojamos priemonės: kaina priklauso nuo rinkos sąlygų ir taikomų orientacinių normų, šalies ir partnerio rizikos priedo, konkurencijos ir išlaidų padengimo.

Kaip teikti paraiškas?

Jei norite gauti mikrokreditų garantijas (tiesiogines ar priešpriešines), atsiliepkite į kvietimą pareikšti susidomėjimą Europos investicijų fondo svetainėje.

Jei norite gauti finansuojamas priemones (įvairių formų paskolas ir kapitalo investicijas iš Specialiojo investicijų fondo, sudarančio sąlygas mikrokreditų teikėjams padidinti skolinimo (būsimiems) verslininkams mastą, siųskite paraišką Europos investicijų fondui šiuo e. pašto adresu: p.eriksson@eif.org.

Kaip atrenkami mikrokreditų teikėjai?

Už mikrofinansų skyrimo priemonę „Progress“ atsakingas Europos investicijų fondas (EIF) atrinkdamas mikrokreditų teikėjus atsižvelgia į šiuos kriterijus:

  • ar paraišką pateikusios institucijos laikosi standartinių bankininkystės reikalavimų;
  • patirtį mikrofinansų srityje;
  • finansinę padėtį;
  • finansinį pajėgumą;
  • veiklos pajėgumus;
  • tikėtiną poveikį (pvz., apimtis ir geografinę aprėptį).

Daugiau informacijos Europos investicijų fondo svetainėje

Garantijos, finansuojamos priemonės ir paraiškų teikimo tvarka (tik anglų kalba)

Europos mikrofinansų skyrimo priemonė „Progress“ (EIF svetainė) (tik anglų kalba)

Bendrinti šį puslapį