Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Progress-mikrorahoitusjärjestely - Ryhdy Progress-mikrorahoitusjärjestelyn luotonantajaksi

Kuka voi toimia mikroluotonantajana?

Mikroluotonantajana voivat toimia julkiset ja yksityiset rahoituslaitokset, jotka tarjoavat lainoja ja/tai lainatakauksia itsenäisille ammatinharjoittajille tai mikroyrittäjille jossakin EU-maassa.

Mitkä ovat mikroluototuksesta saatavat hyödyt?

Mikroluotonanto tarjoaa mahdollisuuden

  • lisätä luottovolyymiä ja saada uusia asiakkaita
  • houkutella asiakkaiksi uusia yksityisiä sijoittajia ja vahvistaa omistusrakenteen kestävyyttä
  • kehittää pilottihankkeita ja hyötyä mittakaavaeduista
  • toteuttaa kestäviä työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä.

Mikroluototuksen kustannukset

Jos mikroluotonantaja hakee lainatakauksia, niistä ei aiheudu muita kustannuksia kuin mahdollinen sitoumusmaksu.

Jos hakemus koskee rahoitettuja välineitä, hinnat vastaavat markkinaolosuhteita ja sovellettavia viitekorkoja, maakohtaisia ja vastapuoliriskiin perustuvia maksuja, kilpailutilannetta ja katettavia kuluja.

Hakumenettely

Mikrorahoitusta koskevia lainatakauksia (suoria tai vastatakauksia) voi hakea vastaamalla Euroopan investointirahaston verkkosivustolla julkaistuun kiinnostuksenilmaisupyyntöön.

Rahoitettuja välineitä (erilaiset lainat ja pääomasijoitukset) varten on perustettu erikoissijoitusrahasto, jonka turvin mikroluotonantajat voivat lisätä luototustaan (tuleville) mikro- ja pienyrittäjille. Rahoitettuja välineitä koskevasta kiinnostuksesta voi ilmoittaa Euroopan investointirahastolle osoitteeseen p.eriksson@eif.org.

Mikroluotonantajien valinta

Progress-mikrorahoitusjärjestelyä hallinnoiva Euroopan investointirahasto (EIR) ottaa luotonantajien valinnassa huomioon seuraavat seikat:

  • kuinka hyvin hakija noudattaa pankkitoiminnan perusvaatimuksia
  • kuinka paljon hakijalla on kokemusta mikrorahoituksesta
  • hakijan taloudellinen tila
  • rahoituskyky
  • toimintavalmiudet
  • mikroluototuksen ennakoitu vaikutus (esim. rahoituksen volyymin kasvu ja maantieteellinen kattavuus).

Lisätietoa: Euroopan investointirahaston verkkosivusto

Lainatakaukset ja rahoitetut välineet (myös hakuohjeet ja -menettely, vain englanniksi)

Eurooppalainen Progress-mikrorahoitusjärjestely (EIR:n verkkosivusto) (vain englanniksi)

Jaa tämä sivu