Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Progress Mikrofinansiering - Vær med til at tilbyde mikrokredit i Progress-projektet

Hvem kan være med?

Alle offentlige og private institutioner, der udbyder mikrofinansieringslån og/eller -garantier til selvstændige eller ejere af mikrovirksomheder i de 28 EU-lande.

Hvad er fordelene?

Muligheden for at:

  • øge lånevolumen og tiltrække nye kunder
  • tiltrække nye investorer fra den private sektor og gøre aktionærstrukturen mere holdbar
  • udvikle pilotprojekter og få stordriftsfordele
  • gennemføre bæredygtige initiativer til at styrke beskæftigelsen.

Hvad koster det?

Hvis man ansøger om mikrokreditgarantier – ikke andet end en eventuel tilsagnsprovision.

Hvis man ansøger om finansierede instrumenter – priserne afspejler markedsvilkårene og de gældende referencesatser, risikotillæg efter land og modpart, konkurrence og dækning af udgifter.

Sådan søger du

Hvis du vil søge om mikrokreditgarantier (direkte eller modgarantier), skal du besvare en indkaldelse af interessetilkendegivelser på Den Europæiske Investeringsfonds websted.

Hvis du vil søge om finansierede instrumenter (forskellige former for lån og aktieinvesteringer) gennem en særlig investeringsfond, der giver udbydere af mikrokredit mulighed for at låne ud til (fremtidige) iværksættere, bedes du henvende dig til p.eriksson@eif.org i Den Europæiske Investeringsfond.

Hvordan udvælges udbydere af mikrokredit?

Den Europæiske Investeringsfond (EIF), som styrer mikrofinansieringsordningen Progress, tager hensyn til:

  • om den institution, der ansøger, overholder de almindelige bankregler
  • erfaring med mikrofinansiering
  • økonomiske forhold
  • finansieringsevne
  • driftskapacitet
  • forventet virkning (f.eks. omfang og geografisk rækkevidde).

Find ud af mere på Den Europæiske Investeringsfonds websted

Garantier og finansierede instrumenter, herunder ansøgningsprocedure (på engelsk)

Den europæiske mikrofinansieringsordning Progress (EIF's websted) (på engelsk)

Del denne side