Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

30/06/2020
Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter

Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter

Sammanfattning (för GD EMPL:s webbplats):
Den europeiska uppförandekoden för tillhandahållande av mikrokrediter innehåller enhetliga standarder för mikrofinansieringssektorn i Europa. Den är ett verktyg för självreglering och fungerar som en kvalitetsstämpel för mikrofinansinstitut som vill utföra sin verksamhet på ett etiskt försvarbart sätt. Koden har tagits fram på grundval av bästa praxis inom sektorn och i nära samråd med intressenter. För att mikrofinansinstitut och banker ska kunna få ekonomiskt stöd från EU måste de ansluta sig till eller godkänna koden.  

 

Catalog N. : KE-04-20-318-SV-N

Finns på  EU Publications

Dela den här sidan