Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

20/02/2020
Säkert arbete med konstruerade nanomaterial

Säkert arbete med konstruerade nanomaterial

Vägledningen ger en översikt av säker användning av konstruerade nanomaterial på arbetsplatsen och allmänna förebyggande åtgärder. Den är tänkt att användas som ett praktiskt verktyg för att följa särskilda bestämmelser rörande arbetstagarnas säkerhet, t.ex. riskbedömning och riskhantering.  

Catalog N. : KE-04-15-183-SV-N

Finns på  EU Publications

Dela den här sidan