Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

10/10/2019
Kartläggning av yrkeskunskapscentrum

Kartläggning av yrkeskunskapscentrum

Yrkeskunskapscentrumen utvecklas och blir en allt viktigare del av EU:s yrkesutbildningspolitik. I slutet av 2018 och början av 2019 genomfördes en undersökning för att klassificera yrkeskunskapscentrum efter deras viktigaste egenskaper, med målet att definiera begreppet närmare och utveckla EU:s stödplaner. I denna rapport presenteras resultaten av denna
kartläggning.

Catalog N. : KE-01-19-739-SV-N

Finns på  EU Publications

Dela den här sidan