Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

28/01/2019
Balans mellan arbete och fritid för alla: Vilka är fördelarna?

Balans mellan arbete och fritid för alla: Vilka är fördelarna?

Denna broschyr introducerar kommissionens initiativ till balans mellan arbete och fritid och understryker de huvudsakliga fördelarna med balans mellan arbete och fritid för alla. Broschyren beskriver kortfattat de huvudåtgärder som föreslås i initiativet till att ta itu med den ojämlika fördelningen av ansvar för äldre- och barnomsorg mellan män och kvinnor i EU, gentemot bakgrunden av stora sysselsättnings-, löne- och pensionsklyftor mellan könen. Den sammanfattar varför en mer jämlik delning av ansvaret för äldre- och barnomsorg mellan män och kvinnor är fördelaktigt för medborgare, arbetsgivare och medlemsstater och inkluderar verkliga utlåtanden från förmånstagare av de framgångsrika policyerna för att stödja flexibla arbetsarrangemang och balans mellan arbete och fritid i EU. Broschyren finns tillgänglig online och i tryckt A4-format vikt i tre delar på alla EU-språk.

Catalog N. : KE-06-18-258-SV-N

Finns på  EU Publications

Dela den här sidan