Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

13/10/2015
Den finska matkorgen

Den finska matkorgen

Det europeiska nätverket för referensbudgetar är ett projekt som finansieras av Europeiska kommissionen. Det har som syfte att ta fram referensbudgetar för alla EU:s medlemsstater som kan användas för att göra jämförelser mellan de olika länderna. Referensbudgetarna består av ”korgar” med varor och tjänster som man bedömer att ett hushåll behöver för att uppnå en godtagbar levnadsstandard i ett visst land, i en viss region eller på en viss ort. Referensbudgetarna fastställs med hjälp av en gemensam metod, vilket gör det enklare för länder att utforma lämpliga och effektiva åtgärder för inkomststöd. Det gör det också möjligt för länderna att dra lärdomar av varandra och utbyta god praxis. Mer information om projektet och de fullständiga rapporterna för varje land hittar du på Europeiska kommissionens webbplats: http://europa.eu/!CC79TD

Catalog N. : KE-01-15-536-SV-N

Finns på  EU Publications

Dela den här sidan