Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

20/02/2020
Varno delo s proizvedenimi nanomateriali

Varno delo s proizvedenimi nanomateriali

Namen teh smernic je zaposlenim, ki delajo s proizvedenimi nanomateriali in proizvodi, ki temeljijo na nanotehnologiji, predstaviti vprašanja in pristope v zvezi z varnim delom s proizvedenimi nanomateriali. Bolj tehnično osredotočene smernice (namenjene za pomoč delodajalcem in strokovnim delavcem na področju varnosti in zdravja pri oceni tveganja in odločanju o potrebnih ukrepih za obvladovanje tveganja), ki spremljajo ta dokument, so prav tako prosto dostopne in bi bile lahko zanimive za zaposlene, ki želijo izvedeti več o tej temi: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=sl&pubId=8277&furtherPubs=yes

Catalog N. : KE-01-15-163-SL-N

Naroči v knjigarni  EU Publications

Povej naprej