Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

28/01/2019
Ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem za vse: Kakšne so prednosti?

Ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem za vse: Kakšne so prednosti?

Ta brošura uvaja pobudo Komisije za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja ter poudarja ključne koristi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja za vse. Brošura opisuje glavne ukrepe, ki jih predlaga pobuda za obravnavo neenake porazdelitve odgovornosti za nego med moškimi in ženskami po vsej EU na podlagi velikih vrzeli v zaposlovanju, plačah in pokojninah. Povzema zakaj bo bolj enakopravna delitev odgovornosti za nego med moškimi in ženskami koristna za državljane, delodajalce in države članice EU ter vključuje izkušnje iz resničnega življenja upravičencev uspešnih politik za podporo prilagodljivih delovnih razmerij in usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v EU. Brošura je na voljo na spletu in tiskana v formatu A4 kot zloženka v vseh jezikih EU.

Catalog N. : KE-06-18-258-SL-N

Naroči v knjigarni  EU Publications

Povej naprej