Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

15/02/2016
IZBOLJŠAJTE SVOJ POTENCIAL Oglasite se na spletišču Drop’ pin

IZBOLJŠAJTE SVOJ POTENCIAL Oglasite se na spletišču Drop’ pin

Brezposelnost mladih v Evropi je visoka, zato jih veliko potrebujespodbudo na začetku svoje poklicne poti. Mladim lahko pri tempomaga spletišče Drop’pin.Drop’pin je platforma za objavo ponudb za mlade: izboljšati želinjihovo zaposljivost, znanje in veščine ter premostiti vrzel medizobraževanjem in prvo zaposlitvijo. Združuje zasebne in javneorganizacije, ki si prizadevajo zmanjšati brezposelnost mladih.S spletiščem želimo mladim zagotoviti ustrezne možnosti za usposabljanjein učenje na delovnem mestu ter povezati organizacijez drugimi organizacijami. V obeh primerih je cilj isti – uresničiti inuporabiti vse ideje in vire za boljšo zaposljivost mladih v Evropi.

Catalog N. : KE-04-15-657-SL-C

Naroči v knjigarni  EU Publications

Povej naprej