Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

07/05/2020
Surveys on the application of core labour standards

Surveys on the application of core labour standards

These executive summaries looks at the application of core labour standards in 29 countries benefiting from a preferential tariff system (GSP+) or free trade and investment agreements with the European Union.

Catalog N. : KE-01-20-065-EN-N

K dispozícii na stránkach  EU Publications

Zdieľať stránku