Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

10/10/2019
Mapovanie centier excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave

Mapovanie centier excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave

Centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave (centrá excelentnosti v OVP) sa vyvíjajú ako významná zložka politiky EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Koncom roka 2018 a na začiatku roka 2019 sa uskutočnila analýza na vytýčenie hlavných charakteristík centier excelentnosti v OVP s cieľom poskytnúť informácie na účely koncepcie a tvorby podporných plánov EÚ. V tejto správe sa predkladajú zistenia z tohto mapovania.

Catalog N. : KE-01-19-739-SK-N

K dispozícii na stránkach  EU Publications

Zdieľať stránku