Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

17/04/2019
„Sociálne záležitosti v centre záujmu Európy“ – Ako Európska komisia podporovala zamestnanosť, sociálne veci, zručnosti a pracovnú mobilitu 2014 – 2019

„Sociálne záležitosti v centre záujmu Európy“ – Ako Európska komisia podporovala zamestnanosť, sociálne veci, zručnosti a pracovnú mobilitu 2014 – 2019

„Po prevzatí môjho mandátu v Európskej komisii v roku 2014 nám vznikla skvelá príležitosť a aj povinnosť priniesť nový začiatok. Od počiatku bolo prioritou budovanie inkluzívnejšej a spravodlivejšej Únie“ – Marianne Thyssenová.

Dozviete sa viac o tom, čo Európska komisia dosiahla v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí, zručností, pracovnej mobility a štatistiky v rokoch 2014 – 2019 – od obrátenia listu za krízou až po adaptáciu na meniaci sa svet práce a investovanie do ľudí a zručností.

Catalog N. : KE-02-19-238-SK-N

K dispozícii na stránkach  EU Publications

Zdieľať stránku