Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

28/01/2019
Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom pre všetkých: Aké sú výhody?

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom pre všetkých: Aké sú výhody?

Tento leták predstavuje iniciatívu Európskej komisie v oblasti rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a zdôrazňuje hlavné výhody rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pre všetkých. Leták obsahuje prehľad hlavných opatrení navrhovaných iniciatívou na riešenie nerovnakého rozdelenia starostlivosti o deti medzi mužov a ženy v rámci EÚ v súvislosti s veľkými rozdielmi v zamestnanosti, odmeňovaní a dôchodkoch. Prináša zhrnutie dôvodov, prečo rovnomernejšie rozdelenie opatrovateľských povinností medzi mužov a ženy bude prospešné pre občanov, zamestnávateľov a členské štáty EÚ. Obsahuje tiež reálne svedectvá od príjemcov úspešných politík na podporu pružných foriem organizácie práce a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom v rámci EÚ. Leták je k dispozícii online a v tlačenej forme vo formáte A4 zloženom na tretiny vo všetkých jazykoch EÚ.

Catalog N. : KE-06-18-258-SK-N

K dispozícii na stránkach  EU Publications

Zdieľať stránku