Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

18/06/2018
Access City Award 2018: príklady najlepších postupov pri vytváraní bezbariérovejších miest v EÚ Sociálna

Access City Award 2018: príklady najlepších postupov pri vytváraní bezbariérovejších miest v EÚ Sociálna

Access City Award je európske ocenenie za vytváranie bezbariérovejších miest pre ľudí so zdravotným postihnutím a starších občanov. O ocenenie sa môžu uchádzať všetky mestá v rámci EÚ, ktoré majú viac ako 50 000 obyvateľov.

Catalog N. : KE-BL-18-001-SK-N

K dispozícii na stránkach  EU Publications

Zdieľať stránku