Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

03/02/2017
Tvoje prvé pracovné miesto EURES - Cielený program mobility - Vydanie 2017

Tvoje prvé pracovné miesto EURES - Cielený program mobility - Vydanie 2017

Tvoje prvé pracovné miesto EURES je iniciatíva, ktorú financuje EÚ s cieľom: pomôcť mladým Európanom nájsť si prácu, stáž alebo odbornú učňovskú prax v inej krajine EÚ, EZVO/EHP, pomôcť zabezpečiť malým a stredným podnikom aj iným zamestnávateľom prístup k širšej základni talentov. V praktickej príručke sa píše: aké sú požiadavky oprávnenosti a ako sa prihlásiť, ako získať podporu orientovanú na prácu a finančnú podporu, kde možno nájsť ďalšie informácie. Začnite si hľadať svoje prvé pracovné miesto EURES už dnes!

Catalog N. : KE-01-16-968-SK-N

K dispozícii na stránkach  EU Publications

Zdieľať stránku