Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

04/08/2016
ROZVÍJANIE ZRUČNOSTÍ PRE TRH PRÁCE - Európska spolupráca v oblasti odborného vzdelávania a prípravy 2015 – 2020

ROZVÍJANIE ZRUČNOSTÍ PRE TRH PRÁCE - Európska spolupráca v oblasti odborného vzdelávania a prípravy 2015 – 2020

Abstrakt: Tento leták vysvetľuje, ako EÚ a jej partneri zlepšujú odborné vzdelávanie a prípravu (OVP), aby zodpovedali súčasným i budúcim potrebám trhu práce. Predpokladá sa, že vzdelávanie na pracovisku, prístup k OVP, priebežné vzdelávanie učiteľov a uznávanie zručností a kvalifikácií budú hnacou silou zamestnanosti a rastu. Program pre nové zručnosti pre Európu a závery z Rigy položili základy pre tento proces. Pokrok pri dosahovaní stanovených cieľov bude sledovať CEDEFOP a ETF.

Catalog N. : KE-02-16-623-SK-N

K dispozícii na stránkach  EU Publications

Zdieľať stránku