Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

15/02/2016
ZMEŇTE VECI Skúste Drop’ pin a zájdete ďaleko!

ZMEŇTE VECI Skúste Drop’ pin a zájdete ďaleko!

Úroveň nezamestnanosti mladých ľudí v Európe je vysoká. Mnohoz nich potrebuje pomoc pri hľadaní prvého zamestnania a na začiatkusvojej profesionálnej kariéry. Takúto pomoc môže poskytnúť Drop’pin.Drop’pin je miesto na šírenie príležitostí pre mladých ľudí v Európe.Cieľom iniciatívy je posilniť zručnosti a zamestnateľnosť mladýchľudí a preklenúť nesúlad, ktorý existuje medzi vzdelávaním a prvýmzamestnaním. Spája súkromné a verejné organizácie, ktoré pracujúna znížení nezamestnanosti mladých ľudí.Drop’pin funguje dvoma smermi: prepája mladých ľudí s možnosťamivzdelávania a odbornej prípravy na pracovisku, ako aj organizácienavzájom. Cieľ je vždy rovnaký: zmobilizovať a zrealizovať všetkynápady a zdroje na podporu zamestnateľnosti mladých ľudí v Európe.

Catalog N. : KE-04-15-657-SK-C

K dispozícii na stránkach  EU Publications

Zdieľať stránku