Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

28/01/2019
Echilibru între viața profesională și cea privată pentru toți: Care sunt beneficiile?

Echilibru între viața profesională și cea privată pentru toți: Care sunt beneficiile?

Această broșură prezintă inițiativa Comisiei privind echilibrul între viața profesională și cea privată și evidențiază beneficiile-cheie ale echilibrului între viața profesională și cea privată pentru toți. Broșura descrie principalele măsuri propuse prin intermediul inițiativei pentru abordarea repartizării în mod inegal a responsabilităților de îngrijire între femei și bărbați în cadrul UE, în contextul decalajelor semnificative în materie de ocupare a forței de muncă, remunerație și pensii. Aceasta sintetizează motivele pentru care o împărțire mai egală a responsabilităților de îngrijire între femei și bărbați va fi benefică pentru cetățeni, angajatori și statele membre ale UE și include mărturii reale ale beneficiarilor unor politici eficiente de susținere a formulelor flexibile de lucru și a echilibrului între viața profesională și cea privată în cadrul UE. Broșura este disponibilă online și în format tipărit A4 pliat în trei, în toate limbile UE.

Catalog N. : KE-06-18-258-RO-N

Disponibilă pe  EU Publications

Distribuiți pagina