Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

04/08/2016
DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR PENTRU PIAȚA MUNCII - Cooperarea europeană în domeniul educației și al formării profesionale 2015-2020

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR PENTRU PIAȚA MUNCII - Cooperarea europeană în domeniul educației și al formării profesionale 2015-2020

Această broșură explică modul în care UE și partenerii acesteia îmbunătățesc educația și formarea profesională (EFP) pentru ca acestea să fie relevante pentru piețele muncii din prezent și din viitor. Învățarea la locul de muncă, accesul la EFP, formarea continuă a cadrelor didactice și recunoașterea abilităților și a calificărilor sunt preconizate a stimula locurile de muncă și creșterea economică. Noua agendă pentru competențe în Europa și concluziile de la Riga pun bazele pentru acest proces. Progresul înregistrat în realizarea obiectivelor stabilite va fi monitorizat de CEDEFOP și de ETF.

Catalog N. : KE-02-16-623-RO-N

Disponibilă pe  EU Publications

Distribuiți pagina