Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

21/05/2021
Access City Award 2021: Przykłady najlepszych praktyk w zakresie poprawy dostępności miast Unii Europejskiej

Access City Award 2021: Przykłady najlepszych praktyk w zakresie poprawy dostępności miast Unii Europejskiej

W ramach corocznego konkursu Access City Award nagradzamy miasta europejskie za wysiłki w dziedzinie przystosowań dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. W broszurze przedstawiono osiągnięcia zwycięzcy edycji z 2021 roku, zdobywców kolejnych miejsc i wyróżnień specjalnych: Jönköping (Szwecja), Bremerhaven (Niemcy), Gdyni (Polska), Poznania (Polska), Komotini (Grecja) i Florencji (Włochy). W tym roku miasta podjęły konkretne działania mające na celu poprawę dostępności miejsc publicznych, usług, transportu, budynków, kultury i turystyki.

Catalog N. : KE-BL-21-001-PL-N

Dostępne w  EU Publications

Udostępnij tę stronę