Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

30/06/2020
Europejski kodeks dobrego postępowania w zakresie udzielania mikrokredytów

Europejski kodeks dobrego postępowania w zakresie udzielania mikrokredytów

Streszczenie (na stronę EMPL):
W Europejskim kodeksie dobrego postępowania w zakresie udzielania mikrokredytów określono ujednolicony zestaw standardów dotyczących europejskiego sektora mikrofinansów. Służy on jako narzędzie samoregulacji i stanowi znak jakości dla instytucji mikrofinansowych zaangażowanych na rzecz etycznych finansów. Kodeks opracowano na podstawie uznanych najlepszych praktyk w sektorze, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami. Zobowiązanie się do przestrzegania kodeksu lub wyrażenie dla niego poparcia stanowi warunek wstępny, który instytucje lub banki zajmujące się mikrofinansami muszą spełnić, aby skorzystać ze wsparcia finansowego UE.

 

Catalog N. : KE-04-20-318-PL-N

Dostępne w  EU Publications

Udostępnij tę stronę