Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

05/12/2019
Europejski Urząd ds. Pracy

Europejski Urząd ds. Pracy

Mobilność pracowników w Europie ciągle rośnie. Obecnie ponad 17 mln obywateli UE pracuje w innym państwie członkowskim. Niezwykle istotne jest to, by pracownicy i pracodawcy mogli naprawdę korzystać z jednolitego rynku UE i wiedzieli, gdzie znaleźć informacje o swoich prawach i obowiązkach. Dlatego UE powołała Europejski Urząd ds. Pracy, nowy organ, którego działalność koncentruje się na transgranicznej mobilności pracowników. Broszura, którą udostępniamy, zawiera krótką prezentację Urzędu z wyjaśnieniem, dlaczego został powołany, jakie są główne cele jego działalności i w jaki sposób będzie te cele osiągać.

Catalog N. : HP-01-19-724-PL-N

Dostępne w  EU Publications

Udostępnij tę stronę