Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

08/11/2019
Lepszy dostęp do ochrony socjalnej dla wszystkich pracowników najemnych i osób samozatrudnionych

Lepszy dostęp do ochrony socjalnej dla wszystkich pracowników najemnych i osób samozatrudnionych

Obecnie na każdych 10 pracujących przypadają 4 osoby, które pracują na nietypowych umowach lub prowadzą działalność na własny rachunek, a nowe formy pracy występują coraz powszechniej. Dowiedz się, jak Rada zamierza swoim zaleceniem zachęcić kraje do reform, aby zapewnić wszystkim pracownikom wsparcie w okresie zmiany ścieżki kariery.

Catalog N. : KE-02-19-529-PL-N

Dostępne w  EU Publications

Udostępnij tę stronę