Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

28/01/2019
Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym dla wszystkich: jakie są korzyści?

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym dla wszystkich: jakie są korzyści?

Niniejsza broszura prezentuje inicjatywę Komisji dotyczącą równowagi między życiem zawodowym a prywatnym dla wszystkich. Zarysowano w niej najważniejsze działania zaproponowane w ramach inicjatywy w celu rozwiązania problemu nierównego podziału obowiązków opiekuńczych między kobietami i mężczyznami w UE i wyeliminowania przyczyn dużych rozbieżności w zatrudnieniu, wynagrodzeniu i świadczeniach emerytalnych. Pokrótce wyjaśniono w niej, dlaczego równiejszy podział obowiązków opiekuńczych między kobietami i mężczyznami będzie korzystniejszy dla obywateli, pracodawców i państw członkowskich UE, a także przedstawiono historie z życia codziennego beneficjentów realizowanych z sukcesem strategii wspierających elastyczne warunki pracy i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym w UE. Broszura jest dostępna w wersji elektronicznej i drukowanej, w formacie A4 złożonym na trzy części, we wszystkich językach UE.

Catalog N. : KE-06-18-258-PL-N

Dostępne w  EU Publications

Udostępnij tę stronę