Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

24/09/2018
Europejski kodeks dobrego postępowania w zakresie udzielania mikrokredytów

Europejski kodeks dobrego postępowania w zakresie udzielania mikrokredytów

The Code is a key requirement for using EU funding to ensure the citizen’s money is used effectively and to promote good practice. It is a set of good practice and standards guidelines in terms of information management, governance, risk management, reporting, and consumer and investor relations that are common to the microcredit sector in the EU.

Catalog N. : KE-06-18-083-PL-N

Dostępne w  EU Publications

Udostępnij tę stronę