Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

18/06/2018
Access City Award 2018: Przykłady najlepszych praktyk w zakresie poprawy dostępności miast Unii Europejskiej

Access City Award 2018: Przykłady najlepszych praktyk w zakresie poprawy dostępności miast Unii Europejskiej

Access City Award to europejska nagroda za przystosowanie miast do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i starszych. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie miasta w UE liczące ponad 50 tys. mieszkańców.

Catalog N. : KE-BL-18-001-PL-N

Dostępne w  EU Publications

Udostępnij tę stronę