Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

29/08/2016
Nowy początek dialogu społecznego

Nowy początek dialogu społecznego

Biorąc pod uwagę rolę, jaką dialog społeczny odgrywa w ramach europejskiego modelu społecznego, promując konkurencyjność, uczciwość, dobrobyt gospodarczy i społeczny, Komisja Europejska dokłada wszelkich starań, aby popularyzować go w całej UE. Trzon tych działań stanowi inicjatywa „nowy początek dialogu społecznego” — wspólne przedsięwzięcie, mające na celu wzmocnienie
dialogu społecznego na poziomie unijnym i krajowym.

Catalog N. : KE-02-16-755-PL-N

Dostępne w  EU Publications

Udostępnij tę stronę