Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

04/08/2016
ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY - Współpraca europejska w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2015–2020

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY - Współpraca europejska w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2015–2020

Niniejsza ulotka wyjaśnia, w jaki sposób Unia Europejska i jej partnerzy podnoszą poziom kształcenia i szkolenia zawodowego, aby lepiej dopasować je do obecnych i przyszłych potrzeb rynku pracy. Uczenie się oparte na pracy, dostęp do kształcenia i szkolenia zawodowego, ustawiczne doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz uznawanie umiejętności i kwalifikacji mają przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy i osiągnięcia dodatkowego wzrostu gospodarczego. Nowy europejski program na rzecz umiejętności i konkluzje z Rygi tworzą podstawę dla tego procesu. Postępy w realizacji wyznaczonych celów będą monitorowane przez Cedefop i ETF.

Catalog N. : KE-02-16-623-PL-N

Dostępne w  EU Publications

Udostępnij tę stronę