Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

12/01/2015
Proponowane podejście do pomiaru wpływu społecznego

Proponowane podejście do pomiaru wpływu społecznego

Środki pieniężne inwestowane w przedsiębiorstwa społeczne powinny być efektywnie wykorzystywane w celu wypełnienia ich misji społecznej. W sytuacjach, gdy mamy do czynienia z finansowaniem ze środków publicznych, wykazywane muszą być efektywne wyniki lub zaoszczędzone środki. Z tego względu potrzebny jest konsekwentny sposób pomiaru wpływu społecznego. W październiku 2012 r. grupa ekspertów ds. przedsiębiorczości społecznej GECES powołała ekspercką podgrupę ds. pomiaru wpływu społecznego, mającą doradzać w sprawie metodologii,
które mogłyby zostać zastosowane w europejskim sektorze przedsiębiorstwa społecznego. Ma to pomóc osobom zarządzającym funduszami społecznymi zdecydować, czy należy zainwestować w określone przedsiębiorstwo oraz umożliwić inwestorom i podmiotom udzielającym dotacji sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo, które wsparli, osiągnęło zamierzone cele społeczne. Jednak nie są to jedyne zastosowania tego rozwiązania — będzie ich więcej zarówno na poziomie wewnętrznym, jak i zewnętrznym. W niniejszej publikacji przedstawiono proponowane podejścia do pomiaru wykorzystywanego do oceny i monitorowania.
Niniejsza publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej w języku angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim, polskim i hiszpańskim.

Catalog N. : KE-04-14-665-PL-N

Dostępne w  EU Publications

Udostępnij tę stronę