Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

20/02/2020
 Veilig werken met gefabriceerde nanomaterialen

Veilig werken met gefabriceerde nanomaterialen

Dit richtsnoer is met name bedoeld om werknemers die met gefabriceerde nanomaterialen en nanoproducten werken, te voorzien van inleidende informatie over de problemen omtrent gefabriceerde nanomaterialen en benaderingen voor het veilig werken met gefabriceerde nanomaterialen. Daarnaast is er kosteloos een begeleidend richtsnoer beschikbaar met meer technische informatie (bedoeld om werkgevers en arbomanagers te helpen bij de uitvoering van risico-evaluatie en de vaststelling van risicobeheersbehoeften). Dit kan van belang zijn voor medewerkers die meer over dit onderwerp willen weten: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=nl&pubId=8277&furtherPubs=yes

Catalog N. : KE-01-15-163-NL-N

Verkrijgbaar bij  EU Publications

Delen