Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

10/10/2019
Inventarisatie van kenniscentra voor beroepsopleiding

Inventarisatie van kenniscentra voor beroepsopleiding

Kenniscentra voor beroepsopleiding (kenniscentra) ontwikkelen zich tot een belangrijke component van het EU-beleid op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding. Eind 2018 en begin 2019 is een inventarisatie uitgevoerd om kenniscentra te omschrijven wat hun belangrijkste kenmerken betreft, met het oog op het leveren van input voor het concept en de ontwikkeling van EU-steunplannen. Dit verslag bevat de bevindingen van deze inventarisatie.

Catalog N. : KE-01-19-739-NL-N

Verkrijgbaar bij  EU Publications

Delen