Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

28/01/2019
Een goede werk-privébalans voor iedereen: Wat zijn de voordelen?

Een goede werk-privébalans voor iedereen: Wat zijn de voordelen?

In deze brochure vindt u een toelichting op het initiatief inzake een goede werk-privébalans en de belangrijkste voordelen daarvan voor iedereen. De brochure biedt een overzicht van de belangrijkste maatregelen die in het kader van dit initiatief worden voorgesteld om iets te ondernemen tegen de ongelijke verdeling van zorgverantwoordelijkheden tussen mannen en vrouwen binnen de EU met het oog op de grote verschillen op het gebied van werkgelegenheid, salariëring en pensioen. De brochure geeft samenvattend weer waarom een meer gelijke verdeling van zorgverantwoordelijkheden tussen mannen en vrouwen gunstig uitpakt voor burgers, werkgevers en EU-lidstaten. Ook kunt u persoonlijke verhalen lezen van mensen die baat hebben gehad bij beleid ter ondersteuning van flexibele werkafspraken en een goede werk-privébalans binnen de EU. De brochure is online beschikbaar en een gedrukte versie ervan is in alle EU-talen verkrijgbaar als A4-drieluik.

Catalog N. : KE-06-18-258-NL-N

Verkrijgbaar bij  EU Publications

Delen